Designpsykologisk Testcenters arbejdsform adskiller sig fra de normalt anvendte metoder til måling af brugeradfærd, idet centret kombinerer kendte etnografiske metoder med den seneste teknologi indenfor psyko-fysiologiske målinger.

Det interessante ved teknologierne, som anvendes til psyko-fysiologiske målinger, er, at de er mobile. Det betyder, at hvor man tidligere typisk var bundet til laboratoriet for at gennemføre disse målinger, kan man i dag indsamle dem i brugernes naturlige miljø.

Psyko-fysiologiske målinger

Teknologierne omfatter udstyr til eye-tracking, GSR, facial expression analyse samt EEG- og EKG-måling. Vi har anvendt dette teknologiske udstyr, som måler psyko-fysiologiske parametre hos respondenterne, til løsning af forskellige typer opgaver og psykologiske studier. 

EEG - optager og analyserer vores mentale belast¬ning og engagement, for eksempel når vi udfører opgaver. 
EKG - måler hjerterytme. Herigennem kan vi opnå et indblik i underbevidste reaktioner på stimuli som eksempel¬vis en potentiel fare.
Eye-tracking er briller, der optager og analyserer, hvad vi ser på, i hvilken rækkefølge og hvor længe.
Facial expresion kan via et web-kamera optage og identificere de små ændringer i vores ansigtsmimik, der finder sted som resultat af emotionelle ændringer.
GSR - måler aktiveringen af vores svedkirtler i hånden, hvilket kan afsløre, om noget gør os op¬stemte eller angste.