Designpsykologisk Testcenters arbejdsform adskiller sig fra de normalt anvendte metoder til måling af brugeradfærd, idet centret kombinerer kendte etnografiske metoder med den seneste teknologi indenfor psyko-fysiologiske målinger.

Det interessante ved teknologierne, som anvendes til psyko-fysiologiske målinger, er, at de er mobile. Det betyder, at hvor man tidligere typisk var bundet til laboratoriet for at gennemføre disse målinger, kan man i dag indsamle dem i brugernes naturlige miljø.

Psyko-fysiologiske målinger

Teknologierne omfatter udstyr til eye-tracking, GSR, facial expression analyse samt EEG- og EKG-måling. Vi har anvendt dette teknologiske udstyr, som måler psyko-fysiologiske parametre hos respondenterne, til løsning af forskellige typer opgaver og psykologiske studier. 

EEG optager og analyserer vores mentale belastning og engagement, for eksempel når vi udfører opgaver.
EKG måler hjerterytme. Herigennem kan vi opnå et indblik i underbevidste reaktioner på stimuli som eksempelvis en potentiel fare.
Eye-tracking er briller, der optager og analyserer, hvad vi ser på, i hvilken rækkefølge og hvor længe.
Facial expression kan via et web-kamera optage og identificere de små ændringer i vores ansigtsmimik, der finder sted som resultat af emotionelle ændringer.
GSR måler aktiveringen af vores svedkirtler i hånden, hvilket kan afsløre, om noget gør os opstemte eller angste.