Center for anvendt fotonik bygger bro mellem forskning hos vidensinstitutioner og virksomheder.

Center for anvendt fotonik: En innovationshub om fotonikteknologi

Center for anvendt fotonik (CAF) er en innovationshub, der giver danske virksomheder adgang til fotonikkompetencer i Danmark og Europa. Centerets mål er at sikre, at de vækstpotentialer, der ligger i nyeste fotonikteknologi, bliver udnyttet i højest mulig grad. 

CAF giver adgang til services, demonstrationsprojekter og faciliteter, som understøtter virksomhedernes produktudvikling.

Hvilke fotonikkompetencer kan du få adgang til?

I Center for anvendt fotonik innovationshub tilbyder vi: 

Hvordan får du adgang til den nyeste viden om fotonikteknologi?

Kontakt os for at høre om dine muligheder, eller tjek vores arrangementer, kurser og træning, hvor vi også deler ny viden.

Er det relevant for din virksomhed?

Center for anvendt fotonik henvender sig til danske virksomheder inden for en lang række sektorer: 

  • Sundhed og medico: Hurtig og sikker diagnosticering og behandling.
  • Fødevarer: Kvalitet og sikkerhed af jord, drikkevand og fødevarer via optisk detektion af kvalitet.
  • Transport: Sikker og effektiv transport med selvkørende eller semiautomatiske køretøjer.
  • Miljø: Håndtering af materialer, optimering af energiforbrug og industrielle processer, monitorering af forurening.
  • Produktion, IoT: Smart, digitaliseret produktion baseret på anvendelse af f.eks. lasere, 3D-printing og Machine Vision.

Stort uudnyttet vækstpotentiale i fotonikbaseret teknologi

EU ser fotonik som en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter. EU satser derfor i disse år benhårdt på at beholde og udbygge Europæiske virksomheders styrkepositionen inden for fotonik. Adgangen til fotonikteknologi muliggør disruptive innovationer - som er en forudsætning for digitalisering og innovation i Danmark, idet fotonikteknologi bl.a. understøtter udvikling af nye sensorer, som kan integreres i produkter og produktionssystemer. 

Flere initiativer i EU understøtter allerede industriel anvendelse af forskningsresultater og deling af best practice og faciliteter inden for fotonik bl.a. ACTPHAST, Photonics21 og ECSEL-program for elektronik og fotonik.

Danmark står helt eller delvist uden for disse initiativer. Dette på trods af, at Danmark har en stærk forskningsbaggrund inden for fotonik, og at danske virksomheder i høj grad har behov for at kunne få omsat den nyeste forskning til produkter.

Derfor er Center for anvendt fotonik (CAF) sat i verden, så vi sikrer dansk konkurrenceevne i dag og i fremtiden. 

Center for anvendt fotonik CAF

Projekt

Center for anvendt fotonik - FoU

Etablering af et fotonik center skal sikre dansk styrkeposition inden for fotonik.