Primære partnere i Center for anvendt fotonik

Center for anvendt fotonik drives i et samarbejde mellem de primære partnere.

FORCE Technology logo

FORCE Technology

FORCE Technology er en international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed, der med base i Skandinavien. Med en stærk infrastruktur af faciliteter og kompetencer rådgiver og servicerer vi kunder globalt inden for en lang række sektorer. 

Inden for området fotonik udfører FORCE Technology teknologisk service til virksomheder inden for områderne: Optiske chips, optisk system design, rådgivning inden for anvendt fotonik, samt produktudvikling af fotonik. 

Desuden driver FORCE Technology et akkrediteret test og kalibreringslaboratorum inden for Fotonik i henhold til DANAK akkrediterieneg Nr. 73

 

DELTA - A part of FORCE Technology logo

 

DELTA - a part of FORCE Technology

DELTA – a part of FORCE Technology designer lavenergi, lavpris optiske chips til applikationer, der kræver evne til at opfatte billeder, farve, lys og afstandsmåling samt bevægelseskontrol.

Gennem årene har vi udviklet billedsensor chips og IC’er til forskellige sensorapplikationer, der er kendetegnet ved et lavt strømforbrug, høj følsomhed og hurtige billedopdateringer. De intelligente, single-chip optiske systemer, vi designer, er blevet integreret på en række industrielle områder såsom IoT, bevægelses- og luminansdetektering, objektsporing og datakommunikation via RF-links.

Besøg DELTA - a part of FORCE Technologys hjemmeside.

CSEM logo

Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM)

CSEM'S mission er at udvikle og overføre verdensklasse (mikro) teknologier til industrisektoren – med Schweiz som førsteprioritet – for at styrke sektorens konkurrencemæssige fordel. Dette opnås ved at:

 • Indgå samarbejdsaftaler med etablerede virksomheder
 • Tilskynde til oprettelse af startups.

CSEM fungerer derfor som en bro og katalysator for overførsel af teknologi og knowhow mellem videnskab og industri. CSEM tilpasser løbende sit forskningsfokus, så det opfylder industriens behov.

CSEM har sine rødder i den schweiziske urindustri og har derfor omfattende ekspertise inden for lavenergi-og lavspændingsmikroelektronik og udvikling af mikrosystemer.

De vigtigste fokusområder omfatter:

 • Præcisionsfremstilling til MEMS-baserede systemer
 • Digitalisering – omfatter områder som Industry 4,0, IoT, edge computing, prædiktiv vedligeholdelse, digital sundhed, datavidenskab og kunstig intelligens (maskinel indlæring) baseret på visionssystemer.
 • Energi – omfatter net, opsamling, opbevaring og forvaltning.

Besøg CSEM's hjemmeside.

 

DTU logo

DTU fotonik

DTU Fotoniks forskningsområder er delt op i fire sektioner, som hver består af 3-4 forskningsgrupper. I alt har instituttet sammenlagt 14 grupper fordelt på sektionerne:

 • Nanofotonik
 • Lyskilder & Industrielle Sensorer
 • Ulineær Optik & Biofotonik
 • Kommunikationsteknologi

Omkring 220 forskere er ansat på DTU Fotonik. Dette inkluderer omkring 90 ph.d.-studerende.

Besøg DTU fotonik hjemmesiden.

 

Fraunhofer IOF logo

Fraunhofer-instututtet for anvendt optik og præcisionsteknik

Fraunhofer-instututtet for anvendt optik og præcisionsteknik IOF i Jena (Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF ) gennemfører anvendt forskning inden for fotonik og udvikler innovative optiske systemer til lysstyring - fra generering og manipulation til anvendelsen. De tjenester, som instituttet tilbyder, dækker hele den fotoniske proceskæde fra opto-mekanisk og opto-elektronisk systemdesign til fremstilling af specialtilpassede løsninger og prototyper.

Kompetenceporteføljen omfatter:

 • Design og simulering
 • Mikro- og nanostrukturering
 • Optik og fotonik materialer
 • Belægning og overfladefunktionalisering
 • Diamantbaseret ultrapræcisionsbehandling
 • Materialebehandling ved hjælp af ultrakorte laserpulser
 • Mikromontering og systemintegration
 • Laserudvikling og ikke-lineær optik

Besøg Fraunhofers hjemmeside.