Tilknyttede partnere i Center for anvendt fotonik

Foruden de primære partnere er en række eksterne partnere tilknyttet Center for anvendt fotonik.

Aarhus universitet logo

Århus Universitet

Institut for Ingeniørvidenskab

Electrical and computere engineering
Photonics enheden arbejder med områderne: Sensors, Integrated Photonics and Nonlinearities, Terahertz Photonics and Photonic Integrated Circuits.

Aalbord universitet logo

Aalborg Universitet

Institut for materialer og produktion

Fysik enheden arbejder med udvikling af terahertz teknologi og anvendelser.

SDU logo

Syddansk Universitet

SDU NanoSYD

Centrets overordnede forskningsområde er nanoteknologi med særlig fokus på tyndfilm, udvikling af organiske devices, solceller nanofabrikation og nanofotonik.

SDU nano optics

Nano Optik-forkningsenheden forsker primært inden for feltet plasmonik, hvor man kombinerer optik og elektronik.

 

KU logo

Københavns Universitet

Institut for fødevarevidenskab

Området Kvalitet ved design og procesanalytisk teknologi arbejdet emd spektroskopiske metoder til fødevareanalyse og kemometri herunder NIR- og Raman spektroskopi samt supercontinuum spektroskopi.

 

DFM logo

DFM

Dansk Institut for Fundamentel Metrologi - Fotonik

Fotonikgruppen ved DFM har mange års erfaring med forskning og udvikling inden for præcisionsmåling med lasere og lys. Gruppen har primært fokus på spektroskopi og radiometri.

 

Photonics 21 logo

PHOTONICS 21

Den europæiske teknologiplatform Photonics21 samler størstedelen af de førende fotonikindustrier og relevante forsknings- og udviklingsinteressenter, som udgør den økonomiske værdikæde i Europa. I dag har Photonics21 mere end 2500 medlemmer.

Photonics21 sformål er at etablere Europa som førende spiller inden for udvikling og implementering af fotoniteknologier til forskellige anvendelser, såsom ikt, belysning, industriel fremstilling, life science, sikkerhed og uddannelse.

ETP Photonics21 koordinerer fotonik forsknings- og innovationsprojekter og giver input til det europæiske forskningsprogram Horisont 2020.