Det unikke højtrykskalibreringsanlæg har verdens største lukkede loop og kan fungere ved maksimalt tryk og flow hele året rundt med den største hensyntagen til miljøet.

Garanteret nøjagtighed og bredt trykinterval

Vi er akkrediteret til at kalibrere kundernes målerlinjer under driftsforhold svarende til forholdene on-site ved et trykinterval mellem atmosfærisk tryk og op til 65 bar g - med maksimal hensyntagen til miljøet.

Enestående eksperter med erfaring i systemet

FORCE Technologys specialister udfører højtrykskalibrering af flowmålere på vores topmoderne faciliteter i Vejen, Danmark. Som en uafhængig partner bruger vi vores kompetencer til services inden for kalibrering af flowmålere til afregning og metrologi og  bidrager dermed til en positiv samfundsudvikling. Den danske akkrediteringsfond DANAK akkrediterer dVores kalibreringsydelser er DANAK akkrediterede.

Hvad er der i vores højtrykskalibreringssystem?

  • 12” (300 mm) lukket højtryksloop til kalibrering af flowmålere
  • 4” primært dobbelt piston prover-system
  • 24” (600 mm) lukket højtryksloop til kalibrering af flowmålere, som er verdens største 

Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Hvad er det, der gør verdens største lukkede loop så speciel?


Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.
Designet sikrer kalibrering ved stabilt flow, tryk og temperaturer for flowmålere. 
Blæser og kølersystem på verdens største lukkede loop.
Denne konstruktion muliggør cirkulation i et trykområde fra atmosfæriske forhold og op til 65 bar g.
Længdekompensator på verdens største lukkede loop.
Længdekompensatoren sikrer, at kundernes målerlinjer kan kalibreres under driftsforhold, der svarer til forholdene på deres sædvanlige sted. 
Kontrol monitorer på verdens størse lukkede loop.
Fire monitorer kontrollerer måleren (MUT) under kalibreringen for at registrere evt. forskelle i aflæsningen mellem monitorerne og arbejdsstandarderne.  
Arbejdsstandarder på verdens største lukke loop.
De parallele arbejdsstandarder gør det muligt at tilpasse kalibreringsforholdene til kundens måler. 
Gas tilførsel på verdens største lukkede loop.
Den lukkede loop er tilknyttet en forsyningsledning, som sikrer hurtig forsyning af gasflows som luft, naturgas, biogas og blandinger med brint inden for en time. 
Gas tømningsstation på verdens største lukkede loop.
Efter kalibreringen udledes gassen forsigtigt til nettet for at sikre størst mulig hensyntagen til miljøet. 
Højtrykskalibreringsfacilitet, Vejen 1
Vores anlæg i Vejen.  FAQ