Anlægget til højtrykskalibrering af gasflowmålere er det eneste af sin slags i verden. Det er et lukket loop med lavt tryktab, hvor målere kalibreres ved maksimalt tryk og maksimalt flow.

Unikt højtrykskalibreringsanlæg

Vi gennemfører højtrykskalibrering af gasmålere med naturgas på anlægget, der befinder sig i Vejen. Højtrykskalibreringsanlægget inkluderer verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.

Faciliteten arbejder på primærniveau og genererer sporbarhed ved at bidrage til udviklingen af den Europæiske Referencemeter i EuReGa samarbejdet.

Alle kalibreringsservices, der udføres på anlægget, er akkrediteret af DANAK.

Anlægget

Højtrykskalibreringsanlægget består af af:

  • En 12” (300 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere
  • Et 4” Piston prover system for etablering af sporbarhed til SI enheden ”meter”
  • En 24” (600 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere.

Hvad gør verdens største lukkede loop unik i verden?

Tag en tur rundt for at finde ud af det,
Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.
Den lukkede loops design sikrer kalibrering af gasflowmålere ved stabilt flow, tryk
og temperatur  i trykområdet fra atmosferisk tryk yil 65 bar g. 
Blæser og kølersystem på verdens største lukkede loop.
Denne konstruktion tillader, at naturgas kan cirkulere i et trykområde, der variere mellem atmosfæriske forhold og op til 65 bar g.
Længdekompensator på verdens største lukkede loop.
Længdekompensatoren sikrer, at kundernes målere og målerstrenge kan kalibreres under forhold, der svarer til forholdene on-site .
Kontrol monitorer på verdens størse lukkede loop.
Fire monitorer kontrollerer måleren (MUT) under kalibreringen for at registrere evt. forskelle i aflæsningen mellem monitorerne og arbejdsstandarder.
Arbejdsstandarder på verdens største lukke loop.
De parallele arbejdsstandarder gør det muligt at tilpasse kalibreringsforholdene til kundens måler.
Gas tilførsel på verdens største lukkede loop.
Den lukkede loop er tilknyttet en naturgasforsyning, som sikrer opfyldning af gas inden for en time. 
Gas tømningsstation på verdens største lukkede loop.
Efter kalibreringen bliver loopen tømt for naturgas, der ledes tilbage til gasledningsnettet og derved sikres størst mulig sikkerhed fir omgivelser og miljø.
Højtrykskalibreringsfacilitet, Vejen 1
Verdens største lukkede loop findes i Vejen, Danmark. FAQ