Faciliteter til product compliance af elektroniske produkter

En lang række testfaciliteter sikrer test, prøvning og godkendelse af elektroniske produkters pålidelighed og overholdelse af eksisterende krav. 

Du kan bl.a. få testet produkter, udstyr og komponenter i forbindelse med typeprøvning og produktgodkendelse.