Testning af migration og afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer med fokus på brug af simulatorer

Som virksomhed kan det være svært at vurdere om de analyseresultater, man får tilsendt – eller om de analyseprogrammer, man får tilbudt, er dækkende for et givet FKM i den tiltænkte anvendelse.

Kontrolmyndighederne oplever ofte mangelfuld dokumentation for materialer og genstandes egnethed til den tiltænkte anvendelse, og skærper gradvist håndhævelsen på dette område.

Som deltager i mødet får du en dybere forståelse for brugen af simulatorer, og dermed en bedre mulighed for at vurdere analyseresultater og planlægge egne analyseprogrammer.

Tid og sted

13. juni 2019, kl. 10.00 – 15.35

LINDØ – port of Odense A/S
Kystvejen 100
5330   Munkebo

Pris

  • Gratis for medlemmer af erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 500 kr. ex. moms pr. ekstra deltager)
  • Ikke-medlemmer af erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer: 2.000 kr. ex. moms.

Bindende tilmelding senest d. 3. juni 2019 (Tilmelding er efter først-til-mølle princippet)

Yderligere information

Har du spørgsmål, specifikke problemstillinger, du ønsker behandlet på mødet, eller har du gode eksempler på cases, hører vi meget gerne fra dig – kontakt venligst Chefkonsulent Jens Sinding:  jjs@force.dk

Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer 

Læs mere og tilmeld dig erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer

Erfa-klubben drives af FORCE Technology og Staalcentrum.

Program

09:30-10:00 Registrering og kaffe
10:00-10:10 Velkomst
Præsentation af dagens program og foredragsholderne
Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
10:10-10:50 Hvad er formålet med simulatorer, og hvordan anvendes de?
Chefkonsulent, Jens Sinding, FORCE Technology
- Ekstraktion eller migration?
10:50-11:10 Kaffepause / netværk
11:10-11:50 Simulatorer specificeret i Plastforordningen og andre relevante love og guidelines
Chefkonsulent, Jens Sinding, FORCE Technology
- Tid og temperatur
- Aarhenius ligningen og dens anvendelse
11:50-12:50 Frokost
12:50-13:50 Baggrundsdokumentation og brug af fødevaresimulatorerstatninger
Seniorrådgiver Gitte Alsing Pedersen, DTU Fødevareinstituttet
- Generelle krav til baggrundsdokumentation og hierakiet i migrationsdokumentation: Beregning – modellering – screeningtest - migration til fødevaresimulatorer og fødevarer.
- Brug af worst-case erstatningssimulatorer til screening af migration
- Brug af erstatningssimultatorer, når olie ikke kan anvendes.
13:50-14:10 Kaffepause / netværk
14:10-14:35 Simulatorer for andre materialer
Chefkonsulent, Jens Sinding, FORCE Technology 
- Metaller, gummi, silikone, keramik 
14:35-15:05 Simulatorer og testbetingelser specificeret i andre lande
Chefkonsulent, Jens Sinding, FORCE Technology 
- USA, Kina og Japan
15:05-15:25 Kan vi genbruge testresultater fra EU i Kina og USA – og omvendt?
Chefkonsulent, Jens Sinding, FORCE Technology 
15:25-15:35 Afrunding og de sidste spørgsmål, samt deltagernes forslag til næste emner for kommende møder 
15:35 Slut med dagens program
Du er velkommen til at drøfte videre og stille spørgsmål til indlægsholderen fra FORCE Technology efter det officielle program, men vi skal være ude kl. 16.00.