Kom og hør mere om lovgivning, reduktionsteknologier og moniteringsløsninger inden for maritime luftemissioner.

Baggrund

I takt med, at luftemissioner fra energiproduktion, industri og transport i de vestlige lande er faldet drastisk, har fokus i stigende grad rettet sig mod skibsfartens emissioner. I forhold til for eksempel landbaserede motorer og anlæg til energiproduktion har skibsfarten traditionelt haft en væsentlig mere lempelig regulering af emissioner til luften. Denne situation er under forandring.

Den internationale maritime organisation (IMO) har indført en trinvis regulering af emissionen af dels kvælstofoxider (NOX), dels emissionen af svovloxider (SOX). Sideløbende med skærpede krav til NOX indføres der fra 2020 et globalt loft svarende til 0,5 % svovl i fuelolie til skibsfarten. Desuden har IMO varslet indførelse af regulering af partikelemissioner via krav til Black Carbon. 

De øgede krav til skibsfarten har skabt et nyt marked for rensningsteknologier samt metoder til kontrol, monitering og håndhævelse. Sideløbende arbejdes der på landsiden med tiltag som fx strømanlæg til krydstogtskibe eller etablering af bunkringsanlæg for LNG, som vil kunne forbedre luftkvaliteten yderligere i nærmiljøet i byer med større havneanlæg.

Indhold

  • Skibsfartens bidrag til luftforurening, regulering og grænseværdier.
  • Udvikling af havne henimod lavere emissioner og bedre luftkvalitet.
  • Maritime reduktionsteknologier og løsninger (scrubbere, lavsvovl brændstof mv.).
  • Maritime moniteringsløsninger og fremtiden. 
  • Kontrol af compliance.

Målgruppe

Temadagen er målrettet virksomheder og personer, der arbejder med, eller har udfordringer med, marine luftemissioner. Især ifm. reduktion og monitering af luftemissioner fra skibsfart.

Oplægsholdere

Private virksomheder og offentlige instanser er repræsenteret, og de vil give et indblik i lovgivningen, teknologiløsninger inden for reduktion og monitering af marine luftemissioner.

Program

09.30   REGISTRERING, KAFFE OG MORGENMAD 
     
10.00   VELKOMST v. FORCE Technology
     
10.10   Skibsfartens luftemissioner - international og regional regulering  
    v. Asbjørn Overgaard Christiansen, Danske Rederier
     
10.30   Hvordan udvikler vi havne, der sikrer lavere emissioner og bedre luftkvalitet?
    v. Gert Nørgaard, Copenhagen Malmö Port
     
    REDUKTIONSTEKNOLOGIER
10.50   Simply scrubbing – a compelling business case 
    v. Anders Skibdal, PureteQ
     
11.10   Scrubbernes effekt på partikelforurening fra skibsmotorer
    v. Søren Mølgaard, Alfa Laval 
     
11.30    CFD-simulering som værktøj til optimering og compliance dokumentation af scrubbere
     v. Kristian Lykkemark, FORCE Technology
     
11.50   Emissionsreducerende udstyr til store to-takts skibsmotorer
    v. Dorthe Sveistrup Jacobsen, MAN Energy Solutions
     
12.10   FROKOST
     
13.00   IMO 2020 Emission Compliance – compliant fuel, scrubbers or LNG? 
    v. Claus Rud Hansen, A.P. Møller - Maersk A/S
     
13.20   IMO Tier III Compliance using SCR catalyst
    v. Henrik Trolle, Umicore Denmark ApS
     
13.40   Fyrtårnsprojekt viser vejen for emissionsløsninger til fartøjer i kystnære farvande
    v. Lars Overgaard, Teknologisk Institut & TINV
     
    MONITERING OG DOKUMENTATION
14.00   Svovlhåndhævelse fra luften - helikoptere, droner og mini sniffere
    v. Bettina Knudsen, Explicit ApS
     
14.20   KAFFE OG KAGE
     
14.40   Marine CEMS -  On-board Continuous Emissions Monitoring System
    v. Carsten Hansen, Instrumatic Marine A/S
     
15.00    Måling af partikler fra skibe; partikel masse, partikel antal eller black carbon?
    v. Frantz Bræstrup, FORCE Technology
     
15.20    Kontrol af compliance
    v. Lars Hald/Clea Henrichsen, Miljø- og Fødevareministeriet
     
15.40    AFRUNDING v. FORCE Technology
     
15.50   TAK FOR IDAG

TIlmeldingsfrist er 20. februar 2019.

FORCE Technology arrangerer temadagen i samarbejde med Innovationsnetværk for Miljøteknologi, Dansk Miljøteknologi og Transportens Innovationsnetværk.