Hvordan integreres den fysiske produktion og den digitale verden?

Industri 4.0 har fokus på integrationen mellem den fysiske produktion og den digitale verden. Det vil vi gerne adressere gennem denne temadag, hvor vi tager udgangspunkt i produktinnovation med tilhørende hybride testmetoder. Temadagen er arrangeret af FORCE Technology, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Helt konkret vil vi blandt andet berøre, hvordan man via simuleringer og digitale tvillinger kan skabe nye værktøjer, der måske kan give svaret på, hvordan man til stadighed kan individualisere og tilpasse smarte produkter i i4.0.

Grøn omstilling og industri 4.0

Sideløbende med i4.0 har vi som samfund gang i en grøn omstilling, hvilket i stigende grad sætter fokus på ’sustainability’ for produkterne. De skal altså være mere energi-, miljø- og ressourceeffektive, og på samme tid kunne måle sig med den stadigt hurtigere og hårdere globale konkurrence.

For at kunne møde udfordringerne fokuseres der samtidigt på smarte og individualiserede produkter, eksempelvis via software eller optioner på unikke konfigurationer/designs.

Forretningsmodeller og industri 4.0

Omstillingen til nye smarte produkter udfordrer også forretningsmodeller, der ændres med muligheden for nye data om produkter og brugen deraf. Herunder hvordan produkterne bliver opkoblede via data og datahåndtering.

Vi vil derfor også behandle, hvordan forretningsmodellen kan se ud i i4.0. Vi kigger nærmere på hvorledes forretningsmodeller ændres med muligheden for nye data om produkter og brugen deraf.

Kom og hør forskellige bud på hvordan disse værktøjer kan hjælpe med at besvare ovenstående og søg svar på jeres virksomheds i4.0 spørgsmål blandt eksperterne.

Program for temadag

09:30 - 10:00

Registrering
10:00 - 10:15 Velkomst og introduktion
v/ Henrik Hassing, Teknisk chef, FORCE Technology
10:15 - 10:35 Fra produkt til service - Servitization, hvordan griber man det an og hvilke udfordringer er der?
v/ Henrik Blach, Projektleder, Servitize.dk
10:35 - 10:55 Digitalisering som hjælp til energieffektivisering
v/ Kristian Baasch Thomsen, Standardization manager, Kamstrup
10:55 - 11:25 Pause
11:25 - 11:45 Datadeling i digitale tvillinger TBC
v/ Tejs Scharling, Principal soltion architecht,  Alexandra Instituttet
11:45 - 12:05 Digitale tvillinger, digitale tråde -  3D modeller langs hele livscyklus af et automationsanlæg
v/ B. Aksel Jørgensen, CEO, Xcelgo

12:05 - 12:50 Frokost
12:50 - 13:10 Produktinnovation med multifysiske, digitale tvillinger
v/ Svend Skovgaard Petersen, Projektleder, FORCE Technology

13:10 - 13:20 Virtuel and hybrid test methods for wind turbine blades
v/ Florian Sayer, Fraunhofer IWES

13:30 - 14:05 Netværk/gruppediskussioner/workshop
14:05 - 14:35 Pause
14:35 - 14:55 Simulation driven digital twins
v/ Lasse Ledet, Senior specialist, Grundfos
 14:55 - 15:15 Supporting dependable Cyber-Physical systems with digital twins
v/ Peter Gorm Larsen, Head of DIGIT centre, Aarhus Universitet
 15:15 - 15:35 Afrunding
v/ Henrik Hassing, Teknisk chef, FORCE Technology