Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer inviterer til det næste klubmøde

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hovedparten af vores planlagte kurser afholdes som normalt, indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, men visse kurser kan blive flyttet online. Planlagte konferencer, gå-hjem-møder og lignende med større forsamlinger, afholdes som hovedregel online, hvor muligt. Arrangementer, der kræver fysisk tilstedeværelse, afholdes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger - det betyder, at planlagte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden adresse, hvor det fx. er nemmere at holde afstand.

Hvis du er meldt til et kursus eller arrangement, hvor der sker ændringer, vil du blive orienteret pr email.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Grundet coronasituationen afholdes mødet online. Mødet finder sted:

Dato: Onsdag den 16. december 2020
Tid: Kl. 09.15 - 15.30
Sted: Online via Microsoft Teams

Tilmelding senest den 14. december kl. 12.00.
Link til Microsoft Teams fremsendes lige efter tilmeldingsfrist.

Tema

EU udvikler løbende fødevarekontaktmateriale-lovgivningen og der er flere tiltag på vej, som kan få stor effekt på kravene til sammensætning og dokumentation af fødevarekontaktmaterialer, specielt service og køkkenartikler.

For virksomheder der eksporterer fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, fx emballerede fødevarer, produktionsudstyr og køkkengrej, er det af stor vigtighed at kende lovgivningen på eksportmarkederne, så de ikke risikerer at få afvist deres produkter grundet manglende overholdelse af nationale krav. På samme måde er det relevant for importvirksomheder at kende status for lovgivningen i fx Kina, så man har et bedre udgangspunkt når man skal diskutere dokumentation af de importerede varer.

På vores erfa-dag vil vi gennemgå status og udvikling i den globale FKM-lovgivning, og diskutere jeres relevante problemstillinger i forhold til eksport og import.

En repræsentant for Fødevarestyrelsen vil gennemgå og diskutere arbejdet med lovgivningen i EU og Danmark. Dette vil bl.a. omfatte plastforordningen, revision af rammeforordningen, den kommende keramikforordning, samt arbejdet med de danske krav/anbefalinger vedr. fluorerede stoffer.

Chefkonsulent Jens Sinding vil gennemgå og diskutere status og udvikling af national lovgivning i EU- og EØS-landene (+UK) samt give et overblik over status og udvikling af national lovgivning i en lang række relevante tredjelande og regioner, herunder Asien og Nordamerika.

Dagen vil således give deltagerne et overblik over den globale fødevarekontaktmateriale-lovgivning og et indblik i kommende ændringer, der kan være af betydning for deres virksomhed.

Pris

Gratis for medlemmer af erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2
personer pr. virksomhed, derefter 1.000 kr. ex. moms pr. ekstra deltager)

Vi glæder os til mødet!

Bedste hilsner

FORCE Technology

Yderligere information

Har du spørgsmål, specifikke problemstillinger, du ønsker behandlet på mødet, eller har du gode eksempler på cases, hører vi meget gerne fra dig – kontakt venligst Chefkonsulent Jens Sinding.