Mødet er udskudt til 6 maj

Erfamøde om fødevarekontaktmaterialer vedrørende anvendelse af genbrugsplast, bioplast og fyldstoffer til plast i fødevarekontaktmaterialer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Hovedparten af vores planlagte kurser afholdes som normalt, indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, men visse kurser kan blive flyttet online. Planlagte konferencer, gå-hjem-møder og lignende med større forsamlinger, afholdes som hovedregel online, hvor muligt. Arrangementer, der kræver fysisk tilstedeværelse, afholdes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger - det betyder, at planlagte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden adresse, hvor det fx. er nemmere at holde afstand.

Hvis du er meldt til et kursus eller arrangmeent, hvor der sker ændringer, vil du blive orienteret pr email.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Plast er ikke bare plast, men findes i mange kvaliteter, som genanvendt plast, bionedbrydelig plast og biobaseret plast, samt med forskellige fyldstoffer og forstærkning.

På vores ERFA-dag vil vi se på kravene til fødevarekontaktmaterialer i genanvendt plast, problemstillinger for genanvendelsen, alternative plasttyper, anvendelse af fyldstoffer og forstærkninger generelt, samt specifikt anvendelsen af bambus og andre naturmaterialer som fyldstoffer i plast.

Vores brug af plast giver problemer i forhold til CO2 udledning, plastaffald og mikroplast, og der er derfor stort fokus på substitution, genanvendelse og bæredygtig produktion af plast. Samtidigt ser vi flere og flere plastprodukter med en meget høj andel af fyldstoffer (f.eks. bambooware), der markedsføres som ”grønne” alternativer til traditionelle plastprodukter, men som har betydelige problemer i forhold til fødevaresikkerheden.

På ERFA-dagen vil vi diskutere, hvordan vi kan håndtere de forskellige problemstillinger i forhold til anvendelsen af disse plasttyper i emballager, produktionsudstyr, køkkengrej og andre husholdningsprodukter i fødevarekontakt. 

Det vil være en fordel at have basalt kendskab til opbygningen af lovgivningen på fødevarekontaktmaterialeområdet, men det er ikke en forudsætning for at få et godt udbytte.

Tid og sted

Torsdag, d. 6. maj 2020 kl. 9:30 - 15.30

LINDØ, Port of Odense A/S
Kystvejen 100
5330  Munkebo

Pris

  • Gratis for medlemmer af erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 1.000 kr. ex. moms pr. ekstra deltager)
  • Ikke-medlemmer af erfaklubben for fødevarekontaktmaterialer: 2.500 kr. ex. moms.

Bindende tilmelding (Tilmelding er efter først-til-mølle princippet).

Program

09.30 - 09.40 Velkomst og præsentation af dagens program og foredragsholderne 
v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
09.40 - 10.20 Status på Plastforordningen
- Opdateringer siden 2018
v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
10.20 - 10.55 EU’s regler for genvunden plast
- Krav til processer til genvinding
- Status på reglerne i dag
v/ Chefkonsulent Mette Holm, Fødevarestyrelsen
10.55 - 11.15 Kaffepause / netværk
11.15 - 12.00 Problemstillinger for genanvendelse
- Post consumer waste
- Kildesortering og separation
- Plasttypers egenskaber
- Kemisk Genanvendelse
v/Specialist Thue Trofoed Ph.D., FORCE Technology
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.45 Alternative plasttyper
- Konventionel plast
- Biobaseret plast
- Bionedbrydeligt plast
- Problemstillinger ved genanvendelse
v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
13.45 - 14.05 Kaffepause / netværk
14.05 - 14.50 Fyldstoffer og forstærkninger
- Formål med fyldstoffer i plast
- Lovgivningsmæssig status
- Betydning for migration
- Glasfiber og glaskugler
- Cellulose og træfibre
- Andre tilladte fyldstoffer
v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
14.50 - 15.15 Bambus og andre naturmaterialer i plast
- Lovgivningsmæssig status
- Problemstillinger
v/Chefkonsulent Mette Holm, Fødevarestyrelsen
15.15 - 15.30 Afrunding og slut med dagens program

Du er velkommen til at drøfte videre og stille spørgsmål til indlægsholderen fra FORCE Technology efter det officielle program.

Yderligere information

Har du spørgsmål, specifikke problemstillinger, du ønsker behandlet på mødet, eller har du gode eksempler på cases, hører vi meget gerne fra dig – kontakt venligst Chefkonsulent Jens Sinding.