Få nyeste viden inden for fremtidens monitorering af infrastrukturer. Vi kalder alle virksomheder i og aktører i bygge- og anlægsbranchen, der har interesse i at blive introduceret til showcases med praksisnære eksempler på denne konferences tema.

FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet har i to projekter arbejdet sammen om teknologiudvikling og videnopbygning inden for emner som monitoreringsløsninger og digital teknologi til infrastrukturer samt holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner.

Som del af projekternes afslutning holder vi denne konference, hvor vi bl.a. præsenterer eksempler på de opnåede resultater.

Udbytte for dig

På konferenen får du nyeste viden inden for:

  • Udvikling af nye trådløse løsninger til monitorering af store anlægskonstruktioners tilstand
  • Løsninger til opsamling, overvågning og visualisering af data fra sensorer til monitorering af armeringskorrosion i beton
  • Monitering af korrosion i armeringsstål
  • Energy harvesting og trådløs datatransmission i beton
  • Monitorering af eksponeringer i arbejdsmiljøet
  • Monitorering af støv i luftmiljøet
  • IT-platform til smart monitorering af kritisk infrastruktur
  • Levetidsmodellering for betonkonstruktioner
  • Udnyttelse af data fra felteksponeringspladser

Se det fulde program på InfinIT's hjemmeside.

Målgruppe

Konferencen er relevant for alle virksomheder og aktører i bygge- og anlægssektoren, der arbejder med design, udførelse eller drift af større konstruktioner, samt virksomheder der arbejder med trådløs teknologi, elektroniksystemer og sensorsystemer. På dagen vil du også blive introduceret til forskellige showcases med praksisnære eksempler på dagens tema.

Praktisk

Grundet COVID-19-situationen er rammerne for afholdelsen hybrid, dvs. du vælger selv, om du vil deltage fysisk eller online i konferencen.

Vi passer godt på vores gæster og oplægsholdere, og følger derfor kontinuerligt myndighedernes anbefalinger ift. større forsamlinger. Derfor har vi pt. et maksimum på 50 fysiske deltagere, hvor vi også henstiller til, at man downloader smittestop.dk og holder den anbefalede afstand.

Tilmelding til konferencen er gratis og inkluderer forplejning i form af morgenmad, frokost og kaffe ved fysisk deltagelse. Deltager du derimod online sørger vi for den gode videndeling, mens du selv står for traktementet.

Konferencen er tilrettelagt af InfinIT og InnoBYG i samarbejde med FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet med støtte fra Uddannelses og Forskningsministeriet – Styrelsen for Institutioner og Uddannelse.