Hvordan får vi en velfungerende digital infrastruktur i vores byer?

Smarte byer er stærkt afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. Smarte byer skal understøtte udviklingen af ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger. Smarte byer skal kunne håndtere de udfordringer som urbanisering og trængsel giver.

Vi holder to virtuelle workshops i december 2020, hvor vi vil komme ind på visionerne for en digital infrastruktur og hvilke udfordringer, der i at skabe en velfungerende infrastruktur. Vi har samlet nogle af landets førende kapaciteter inden for området. De vil give en række inspirerende indlæg og der vil efter hvert indlæg være en faciliteret diskussion om de emner der er berørt.

Diskussioner og input vil blive opsamlet i en hvidbog som mødedeltageren efterfølgende vil modtage. Hvidbogen vil bidrage til udviklingen af den nationale standardiseringsvejledning for smarte byer. Moderator ved begge workshops er Jens Ulrich Nielsen fra FORCE Technology.

Workshop 1 - Energi og byg/anlæg

Den første workshop holder vi onsdag 9. december fra kl. 13:00-16:00.

Program

  Hvad er smart city infrastruktur og hvorfor er det vigtigt? 
v/ Anders S. Mynster, head of department, IoT technology and architecture, FORCE Technology

Digital infrastruktur til et sektorintegreret energisystem
v/ Søren Skov Bording, direktør, Center Denmark

Databaseret energistyring, udfordringer og muligheder
v/ Lone Kelstrup, seniorprojektleder Gate21
  Hvad er SMART i en byudviklingskontekst?
v/ Søren Hansen, project director, Rambøll

Udfordringer set fra et leverandørsynspunkt 
v/ Peter Bjørn Larsen, direktør, Smart City Insight

Datakvalitet, interoperabilitet og cirkulær resourcemanagement
v/ Martin Brynskov, director of the Centre for Digital Transformation in Cities and Communities (DITCOM), Aarhus University

Hvis du vil med til workshop 1, så kan du tilmelde dig ved at klikke her eller bruge tilmeldingsboksen oppe til højre.

Workshop 2 - Miljø og klima

Den anden workshop holder vi tirsdag 15. december fra kl. 13:00-16:00. Du kan læse mere om workshop 2 - miljø og klima her.

Begge workshops er lavet i samarbejde med Smart City Cluster.