Hvordan får vi en velfungerende digital infrastruktur i vores byer?

Smarte byer er stærkt afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. Smarte byer skal understøtte udviklingen af ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger. Smarte byer skal kunne håndtere de udfordringer som urbanisering og trængsel giver.

Vi holder to virtuelle workshops i december 2020, hvor vi vil komme ind på visionerne for en digital infrastruktur og hvilke udfordringer, der i at skabe en velfungerende infrastruktur. Vi har samlet nogle af landets førende kapaciteter inden for området. De vil give en række inspirerende indlæg og der vil efter hvert indlæg være en faciliteret diskussion om de emner der er berørt.

Diskussioner og input vil blive opsamlet i en hvidbog som mødedeltageren efterfølgende vil modtage. Hvidbogen vil bidrage til udviklingen af den nationale standardiseringsvejledning for smarte byer. Moderator ved begge workshops er Jens Ulrich Nielsen fra FORCE Technology.

Workshop 2 - Miljø og klima

Den ene workshop holder vi tirsdag 15. december fra kl. 13:00-16:00.

Program

  Hvad er smart city infrastruktur og hvorfor er det vigtigt? 
v/ Anders S. Mynster, head of department, IoT technology and architecture, FORCE Technology

Udfordringer i den digitale værdikæde i forbindelse med høst, lagring og brug af sensordata
v/ Claus Grainger, Miljøportalen

International insight into the smart city structure in Denmark
v/ Anders Sloth Nielsen, projektleder, CLEAN Cluster
  Titel TBC
v/ Bo Sejer Frandsen, direktør, DigitalLead

Udfordringer set fra et leverandørsynspunkt 
v/ Peter Bjørn Larsen, direktør, Smart City Insight

Datakvalitet, interoperabilitet og cirkulær resourcemanagement
v/ Martin Brynskov, director of the Centre for Digital Transformation in Cities and Communities (DITCOM), Aarhus University

Du kan tilmelde dig workshop 2 ved at klikke her eller ved at bruge tilmeldingsboksen oppe til højre.

Workshop 1 - Energi og byg/anlæg

Den anden workshop holder vi onsdag 9. december fra kl. 13:00-16:00. Du kan læse mere og tilmelde dig workshop 1 - energi og byg/anlæg her.

Begge workshops er lavet i samarbejde med Smart City Cluster.