Hvordan bliver den offentlige transport endnu mere grøn?

Den offentlige transport er miljømæssigt overlegen i forhold til privat bilisme. Men hvordan kan vi gøre noget godt endnu bedre? Elektrificering er en del af svaret, men der kan også gøres meget med det eksisterende rullende materiel.

I dette virtuelle seminar vil vi komme ind på, hvor stor udfordringen er, og hvordan fjernmonitorering og af køretøjer kan anvendes til at identificere potentielle forbedringer og derved mindske udledningerne.

Program

13:00   Velkomst

13:15   Luftemissioner fra den offentligt transport 
Christian Lange Fogh, Miljø- og Fødevareministeriet

13:35   Omstilling til grøn kollektiv bustrafik
Joachim Reinhard Danchell, Movia

13:55   Miljøsyn på bussers emission
Frantz Bræstrup, FORCE Technology

14:15   Reduktion af NoX udledning via smart monitorering
Mende Trajkovski, Purefi

14:35   Pause

14:50   Anvendelse af IoT til monitorering af offentlig transport
Anders Mynster, FORCE Technology

15:10   Fuel consumption målinger på busser
Jan Skaarup, Skantech

15:30   Data baserede forbedringer af energiforbrug af HVAC anlæg
Christian Ingvardsen, Christonik

15:50   Opbygning af et IoT system til HVAC til offentlig transport
Anders Madsen, FORCE Technology

16:10   Data analyse på overvågning af HVAC anlæg
Alexandre Alapetite, Alexandra instituttet

16:30   Panel debat og afrunding på dagen

Moderator på webinaret er Anders Mynster fra FORCE Technology.


Webinaret holdes af FORCE Technology i samarbejde med Alexandra Instituttet, InfinIT, Smart City Cluster, Inno MT og Transportens Innovationsnetværk.