Vil du blive klogere på, hvordan du kan bruge virtuelle modeller til at skabe værdi fra idé til produkt?

Industri 4.0 har fokus på integrationen mellem den fysiske produktion og den digitale verden. Det vil vi gerne adressere gennem en temadag og workshop, hvor vi tager udgangspunkt i den digitale tråd og sammenhængen mellem produktudvikling og produktion med virtuelle modeller til smart anvendelse af opsamlede data.

Helt konkret vil vi blandt andet berøre, hvordan man via simuleringer og digitale tvillinger kan skabe ny indsigt og muligheder, der f.eks. kan give svaret på, hvordan man til stadighed kan individualisere og tilpasse smarte produkter fra design til produktion og monitorering af disse i i4.0. 

Temadagen er arrangeret af FORCE Technology, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Forretningsmuligheder med indsigten i data

Omstillingen til nye smarte produkter med intelligent dataopsamling skaber også muligheder for nye forretningsmodeller, herunder hvordan produkter bliver en service. Vi diskuterer derfor bl.a. hvordan forretningsmodeller kan se ud i i4.0 med muligheden for nye data og øget indsigt om produkter og brugen deraf.

Kom og hør forskellige bud på hvordan disse værktøjer kan hjælpe med at besvare ovenstående og søg svar på jeres virksomheds i4.0 spørgsmål blandt deltagerne og efterfølgende workshop.

Workshop

Under workshoppen tager vi fat på hvordan den digitale tråd kunne se ud for forskellige use cases, hvilke værktøjer der kan tages i brug og hvornår. Medbring gerne jeres oplæg til en case - enten for hvad I har gjort, er i gang med, eller har en vision om.

Program for temadag

10:00 - 10:15

Registrering og kaffe
10:15 - 10:25 Velkommen og introduktion
v/ Kristian Lykkemark Andersen, V.P. Materials, Engineering & Industrial Processes, FORCE Technology

FORRETNINGSMODELLER INDENFOR DIGITALE TVILLINGER OG i4.0

10:25 - 10:45 Fra produkt til service - Digitalisering er en væsentlig driver for ”servitization”, men hvordan griber man det an i sin egen virksomhed, og hvilke udfordringer er der?
v/ Henrik Blach, Projektleder, Servitize.dk
 

 DIGITALE TVILLINGER - VIRTUELLE OG HYBRIDE MODELLER

10:45 - 11:05 Supporting dependable Cyber-Physical systems with digital twins
v/ Peter Gorm Larsen, Head of DIGIT centre, Ph.D. Aarhus Universitet
11:05 - 11:20 Pause
11:20 - 11:40 Digitale tvillinger, digitale tråde -  3D modeller langs hele livscyklus af et automationsanlæg
v/ B. Aksel Jørgensen, CEO, Ph.D. B.Sc. M.E.a, Xcelgo
11:40 - 12:00 Produktinnovation med multifysiske digitale tvillinger
v/ Svend Skovgaard Petersen, Projektleder, FORCE Technology

12:00 - 12:10 Opsamling og diskussion
v/ Kristian Lykkemark Andersen, V.P. Materials, Engineering & Industrial Processes, FORCE Technology
12:10 - 13:00 Frokost og netværk
13:00 - 13:10

Introduktion til workshop og cases
v/ Kristian Lykkemark Andersen, Peter Gorm Larsen, B. Aksel Jørgensen og Svend Skovgaard Petersen

13:10 - 14:15 Workshop og diskussion af cases
14:15 - 14:30

Opsamling på workshop og afrunding
v/ Kristian Lykkemark Andersen, V.P. Materials, Engineering & Industrial Processes, FORCE Technology

 

Tilmeldingsfrist

27. februar