Udviklingsforløb for servicechefer og nøglemedarbejdere i fremstillingsindustrien, samt integrationen af services, produkter og data i samlede forretningskoncepter

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hovedparten af vores planlagte kurser afholdes som normalt, indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, men visse kurser kan blive flyttet online. Planlagte konferencer, gå-hjem-møder og lignende med større forsamlinger, afholdes som hovedregel online, hvor muligt. Arrangementer, der kræver fysisk tilstedeværelse, afholdes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger - det betyder, at planlagte arrangementer evt. kan blive flyttet til en anden adresse, hvor det fx. er nemmere at holde afstand.

 

Hvis du er meldt til et kursus eller arrangement, hvor der sker ændringer, vil du blive orienteret pr email.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

”Servitization” – integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter – er allerede en central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Tendensen kan kun forventes at accelerere i fremtiden. Forskningen peger på, at der er et stort uforløst økonomisk potentiale for virksomheder, i at tænke services ind i deres kerneforretning.

Inspiration og værktøjer til at udvide serviceforretningen

Gennem praktiske cases, forskningsresultater og eksempler på best practice, gøres metoder og værktøjer konkrete og direkte anvendelige i dit videre arbejde, med udviklingen og eksekveringen af eksisterende og nye serviceydelser.

Fokus på sammenhængen mellem produkt, service og data

Fokus ligger på strategier, forretningsmodeller og teknologi for service og bæredygtige services. Der kigges på sammenhængen mellem produkt, service og data/viden
 • Hvilke muligheder findes?
 • Er der vækstpotentiale?
 • Hvilke udfordringer ses i forbindelse med service?

Erfa og netværk, der giver værdi

Serviceinnovation er et netværk på ca. 25 ledere og nøglemedarbejdere inden for service og eftersalg. Netværket blev etableret i 2015 og er for dig, der arbejder med service og eftersalg primært inden for B2B-virksomheder.

Serviceinnovation 2025 faciliteres af Henrik Blach, innovationsrådgiver i FORCE Technology, og konsulent Svend Lassen.

FORCE Technology: Lead på servitization udviklingsprojekter, accelerering af teknologidrevet forretningsudvikling, Digib2b, servitization og IoT. Inddrager desuden viden og erfaringer fra Servitize.DK og Innovationsnetværk Service Platform.

SvendLassen ApS: Industriens netværk for service og eftersalg. Tilbyder erfaringer og ideer til udvikling af nye serviceydelser og eftersalg. Netværket arbejder med markedsføring og salg af serviceydelser, personlig udvikling og kompetenceudvikling.

Forskning og trends

Hør forskernes bud på udvikling inden for service og servitization. Du vil blandt andre møde eksperter fra:
 • CBS
 • Aarhus Universitet
 • Alexandra Instituttet A/S
 • FORCE Technology A/S
 • Seminardage

  På 4 heldagsseminarer med hvert sit overordnede tema vil vi gennemføre workshops, som giver dig mulighed for at diskutere servicetiltag med andre servicechefer på tværs af brancher. Hermed får du valideret og præciseret, hvilken vej, der er bedst for dig og din virksomhed.

  1. Seminardag - Onsdag d. 15. April

  Transformation og forretningsmodeller i service, der skaber vækst
  Udnytter din virksomhed servicepotentialet godt nok? Sæt retning og plan for service og udnyt forretningsmulighederne i service og eftersalg.

  2. Seminardag - Onsdag d. 17. Juni

  Samspil mellem strategi – forretningsplan og serviceorganisationen
  Hvordan omsættes strategien til en handlingsplan og konkrete resultater for service - fra strategi til implementering.

  3. Seminardag - Onsdag d. 9. September

  Teknologi, som kan hjælpe service nu og på sigt
  Hvordan kan IoT og ny teknologi medvirke til at skabe vækst i service. Der stilles skarpt på de teknologiske muligheder, som understøtter forretningsplan og strategi for services.

  4. Seminardag - Onsdag d. 4. November

  Sådan har virksomheder sat nye retninger og standarder for service
  Inviter din CEO eller ledelseskollega til en spændende dag om forretningsudvikling af service. Gennem cases får du indsigt i, hvordan virksomheder har sat ny retning for service og skabt vækst.

  Tilmelding

  Prisen for at deltage i forløbet er 6.500 kr. ekskl. moms, som faktureres efter tilmelding.
  Du tilmelder dig ved at kontakte Henrik Blach.