På temadagen fokuserer vi på den digitale infrastruktur i SMV, som vi har arbejdet med i et Danish Food Innovation (DFI) projekt. 

Projektet er et samarbejde med en række SMV, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og FORCE Technology.

En effektiv og agil fødevareproduktion kan sikres gennem optimering af den digitale infrastruktur. I den ene del af projektet har der været fokus på den digitale infrastruktur. En optimeret digital infrastruktur er med til at sikre, at der ikke er uhensigtsmæssige flaskehalse eller andre problemstillinger, som vil kunne løses med et bedre samspil i virksomhedens IKT-flow (Informations- og Kommunikations Teknologi).

Den anden del af projektet har omhandlet validering og verificering af rengøringsproceduren, hvor den effektive validering og verificering af rengøringen betyder, at der ikke er kontaminering af den næste produktion med enten mikroorganismer eller allergener. Det bliver en spændende dag, hvor vi vil komme vidt omkring.

Arrangementer i FORCE Technology og COVID-19 (Coronavirus)

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket bl.a. også påvirker arrangementer som dette.

Denne temadag kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger. Skulle anbefalingerne skærpes yderligere afholder vi temadagen online. Tilmeldte deltagere vil i så fald blive orienteret via e-mail.

Tilmeldingsfrist

Mandag 7. december. Der er dog et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede i dag.

Tid og sted

Kl. 09:00-16:00 hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C. Der er gratis parkering på UCL’s plads for gæster. Det skal registreres i informationen ved ankomst. Alternativt er der en 5 minutters gåtur fra Odense Banegård.

Program

09:00-09:30 Indskrivning, kaffe og morgenbrød
09:30-09:45 Velkommen - intro til dagen
v/ UCL og Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
09:45-10:45 Digital infrastruktur i SMV
v/ Andrew Hoff & Jens Ulrich Nielsen, FORCE Technology
10:45-11:00 Pause - kaffe - netværke
11:00-12:00 Muligheder for digitalisering og automatisering hos SMV
v/ Jakob Søndergaard Rasmussen, Morten Thomsen & Maria Windt Jul, UCL
12:00-13:00 Frokost
13:00-13:30 Mikroorganismer og biofilm - kort intro
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
13:30-14:15 Optimeret rengøring
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
14:15-14:30 Pause - kaffe - netværke
14.30-15.45 Validering og verificering af rengøring
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
15:45-16:00 Afrunding af dagen - samt kort intro til projekter med start i 2021