Temadagen giver et bredt indblik i dannelsen af biofilm under produktionen samt hvilke udfordringer dette kan give i færdigretter, og hvordan et bedre hygiejnisk design kan sikre en bedre og hurtigere rengøring.

Stadig stigende efterspørgsel på færdigretter betyder udvidelse eller sammenlægning af ”lokale” køkkener til storkøkkener. Udstyr bliver større, og kommer i nogen grad til at ligne udstyr som anvendes i den øvrige fødevareindustri (tanke, pumper og rør). I takt med at produktion i køkkener ændres opstår et større behov for anvendelse af hygiejnisk design af det anvendte udstyr.

Et godt hygiejnisk design sikrer en hurtig og effektiv rengøring af det anvendte udstyr. Men hvad er indbefattet i hygiejnisk design, og hvad menes med et godt hygiejnisk design – hvad skal der tænkes over og overvejes?

Temadagen giver et bredt indblik i dannelsen af biofilm under produktionen samt hvilke udfordringer dette kan give i færdigretter, hvordan et bedre hygiejnisk design kan sikre en bedre og hurtigere rengøring. I forhold til hygiejnisk design er det specielt vigtigt at kunne spotte de hygiejnisk kritiske steder, så enten rengøringen kan ændres eller at disse kritiske hot spots medtages i tjek om rengøringen har været tilstrækkelig.

I projektet er der udarbejdet en skabelon omkring hvilke krav der bør stilles til nyt udstyr. Skabelonen kan være en hjælp, når der skal bestilles nyt, således at man ikke kommer ind i ærgerlige problemer med udstyret, der kunne have været undgået (f.eks. rust/korrosion).

Projektet er kørt i regi af Danish Food Innovation (DFI), hvor FORCE Technology og Zealand (Erhvervsakademi Roskilde) i samarbejde med to private storkøkkener har gennemført projektet.

Tid og sted

4. februar 2020 kl 9:00 - 16:00

FORCE Technology
Navervej 1
6600 Vejen

Pris

Arrangementet er gratis, men der er begrænset antal pladser.

Tilmeldingsfrist: 24. januar 2020. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Program

09:00 – 09:30 Indskrivning, kaffe og morgenbrød
09:30 – 09:45 Velkomst og indledning
09:45 – 10:30 Mikrobiologi og biofilm – udfordringer
10:30 – 12:00 Hygiejnisk design 
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:45 Rengøring af åbent og lukket udstyr
13:45 – 14:00 Rengøringsvalidering
14:00 – 14:30 Kaffe
14:30 – 15:00 Kravspecification
15.00 – 15.30 Uddannelse - rengøring
v. Zealand
15:30 – 15:45 Kort om nye projekttiltag
15:45 – 16:00 Afrundling og afslutning

 

 

 

I samarbejde med