Kom med til en spændende online dag, hvor vi nørder i optimeret hygiejne i produktionsudstyr - på den bæredygtige måde. 

Både fødevare- og pharma-industrien tænker i FNs 17 verdensmål, hvor bæredygtighed er en vigtig del. Derfor sætter vi fokus på bæredygtighed på temadagen, hvor alt lige fra den behovsstyrede kalibrering, genanvendelse af vand, korrekt vurdering af udstyrsoverflader til validering af rengøringen, bliver sat under lup i forhold til bæredygtighed.

Et program, der spænder bredt og går i dybden

Formiddagens program byder på en introduktion til en nyudviklet behovsstyret kalibrering, der kan understøtte industrivirksomheders egenkontrol af måleudstyr – vil det være noget din virksomhed vil have gavn af at anvende?

At bruge eller genbruge ressourcer bedst muligt er vigtigt – både nu og i fremtiden. En af de ressourcer, der anvendes meget af i fødevare- og pharmaindustrien, er vand. En ny sektorguide for genbrug af vand i mejeriindustrien er på formiddagens program. 

Eftermiddagens program byder på opnåede resultater for såvel rengøringsvalidering, et Score-atlas, der kan angive korrosionshullers dybde samt anvendeligheden af en hygiejnefaktor. Kom og hør mere om de spændende resultater, der er opnået.

Tilmeldingsfrist

Mandag 23. november 2020

Opdateret deltagerinfo - 26-10-2020

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket bl.a. også påvirker arrangementer som dette.

Set i lyset af de seneste restriktioner, afholder vi nu temadagen som et online event. Vi sender link ud til de tilmeldte dagen før temadagen holdes - altså den 24. november.

Program

09:00-09:15 Velkomst - dagens program 
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
09:15-10:00 RiskKal - brugerinterface
v/ Kasper Brix Adsersen, salgschef (metrologi), FORCE Technology
10:00-10:10  Pause
10:10-10:50 Forbedring af vandeffektiviteten - en ny branchekode for indvinding og genbrug af vand i mejeriproduktion?
v/ Claus Heggum, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer
10:50-11:20 Udvikling af nye karakteriserings-værktøjer baner vejen for nye designs og modificering af overflader og grænseflader
v/ Trine Nybo Lomholt, FORCE Technology
11:20-11:30  Kort om projektet: ”Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr” 
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
11:30-12:00  Frokost
12:00-12:45  Validering af rengøring
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
12:45-12:50  Pause
12:50-13:35 ”Score-atlas” - så langt er vi kommet 
v/ Ronni Bing Simonsen, FORCE Technology 
13:35-13:45 Pause
13:45-14:30 Overfladens åbenhed - er det muligt at vurdere rengøreligheden af en overflade med profilmetri? 
v/ Thomas Fich Pedersen, FORCE Technology
14:30-15:00  Overfladestruktur og rengøringsvenlighed
v/ Jørgen Garnæs, DFM (Danmarks Nationale Metrologiinstitut)
15:00-15:10 Nye tiltag og nye projektforslag 2021
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
15:10-15:15 Afrunding og afslutning - tak for i dag
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
Temadagen holdes i samarbejde med Danish Food Innovation (DFI) og Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM)
Fødevareproduktion

Projekt

Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Nye metoder skal sikre bedre hygiejne i lukket produktionsudstyr.