Kom med til en spændende dag, hvor vi kommer til at nørde i optimeret hygiejne i produktionsudstyr. 

Opdatering på afholdelse af temadagen

På grund af forsamlingsforbuddet bliver vi nødt til at afholde den annoncerede temadag/følgegruppemøde som et Skype-møde. Programmet er afkortet, men indeholder ellers de samme elementer, som den oprindelig planlagte temadag, hvor de sidste indlæg på formiddagens arrangement er om de nye resultater, der er opnået i projektet: ”Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr”.

Vi håber, I vil bidrage med spørgsmål hertil, således at vi – selvom vi ikke kan mødes fysisk – stadig sikrer, ved følgegruppens inddragelse, at vi stadig har projektets aktiviteter i fokus.

Tilmeldingsfrist
25. maj 2020.

Program

09.00 - 09.10                                      Velkomst – dagens program 
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design
09.10 - 09.20 Nye tiltag og projektforslag 
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design 
09.20 - 09.45 EHEDG – European Hygienic Engineering and Design Group
v/ Alan Friis, specialist i hygiejnisk design
09.45 - 10.10 Nye muligheder for produktion og reparation af metalkomponenter med AM/3D teknologi
v/ Steen Erik Nielsen, specialist i AM/3D teknologi 
10.10 - 10.35 Har du styr på dit kalibreringsinterval?
v/ Kasper Brix Adsersen, salgschef (metrologi)
10.35 -.10.45  Pause
10.45 - 10.55 Kort om projektet: ”Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr” 
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design
10.55 -.11.20 Sensorer – resultater case 1 og kort om case 2 
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design
11.20 - 11.45 ”Score-atlas” – så langt er vi kommet 
v/ Ronni Bing Simonsen, NDT-specialist 
11.45 - 12.10 Overfladens åbenhed – så langt er vi kommet 
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design
12.10 - 12.20 Afrunding og afslutning - tak for i dag
v/ Annette Baltzer Larsen, specialist i hygiejnisk design
Fødevareproduktion

Projekt

Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Nye metoder skal sikre bedre hygiejne i lukket produktionsudstyr.