Skader og rørsprængninger i kedel og overhederrør kan have store konsekvenser både for driftssikkerheden og for værkets omkostninger til reparation og vedligehold.

I dette webinar får du en introduktion til hvordan sådanne skader kan forebygges og undersøges, for at finde root cause hvis uheldet har været ude.

Vi viser hvordan FORCE Technology med en kombination af vores brede vifte af kompetencer og analyser indenfor kraftværker kan hjælpe med at identificere problemstillingerne og rådgive omkring forebyggende tiltag. Fx demonstreres sammenhængen mellem brændslet, forbrændingsprocesser og skadesmekanismer af overhedere gennem prøvetagning og analyser i sammenspil med numeriske simuleringer.

Mød vores eksperter

J. Vagn Hansen er civilingeniør fra DTU og specialist med over 30 års praktisk og teoretisk erfaring med materialer, korrosion, revner og brud i kedler og kedelanlæg. Primære opgaver er rådgivning, skadesanalyser og tilstandsundersøgelser samt deltagelse i forsknings og udviklingsprojekter.

Svend Skovgaard Petersen er simuleringsspecialist og projektleder indenfor fluiddynamiske processer. Han er uddannet fra DTU og har 8 års erfaring med numeriske CFD simuleringer af forbrænding-, røggasrensning- og industrielle processer samt projektleder af vores innovationsmidler og aktiviteter relateret til simuleringer, digitale tvillinger og fluiddynamik.

Interkrystallinsk HT korrosion i overhederrør.
Tærede overhederrør.