Produktionsudstyr til fødevarer skal være designet så det kan rengøres og der hvor der er kontakt med fødevaren skal materialerne være dokumenteret egnet til denne fødevarekontakt.

I dette webinar introduceres de basale krav til valg og dokumentation af materialer, samt til de oplysninger, der skal indgå i udstyrets overensstemmelseserklæringen for fødevarekontaktmaterialer, herunder samspillet med overensstemmelseserklæringen jf. maskindirektivet.

Erfa-klub: Fødevarekontaktmaterialer

Bliv medlem af et aktivt forum for videndeling om fødevarekontaktmaterialer