Hvordan anvendes nogle af disse standarder i forbindelse med komponentfremstilling?

Anvendelse af laserstråler til bearbejdning af materialer har været under udvikling i mere end 50 år – og er det fortsat. Med udviklingen af højeffektlasere har udviklingen af lasersvejsning og overfladebehandling (AM/3D-print) taget fart. 

De første standarder på svejseområdet så dagens lys i 1980’erne med hertil hørende fornyelser op gennem 90’erne og 00’erne. Laser cladding / Additive manufacturing fik sine første standarder i 00’erne. For 3D-metalpulver-print er udviklingen af standarder igangværende.

Dette webinar tjener som eksempel på praktiske anvendelser af nogle af disse standarder i forbindelse med komponentfremstilling. Og som deltager på webinaret vil du bl.a.:

  • Få indblik i nyeste viden om lasersvejsning af større godstykkelser og AM/3D bearbejdning
  • Se eksempler på anvendelse af standarder i forbindelse med større godstykkelser og AM/3D
  • Få en introduktion til den nyeste AM/3D-installation ved FORCE Technology.

Historien om lasersvejsning

Lasersvejsning så sit indtog i 80’erne, specielt bilindustrien trak udviklingen i disse år - og gør det stadig i stor udstrækning. I 90’erne introduceredes lasersvejsning og laserhybridsvejsning i skibsindustrien. For tiden er der udviklingsprojekter, der ligeledes forsøger at implementere teknologien indenfor vindmøllefremstilling.

Overfladebehandling med lasere herunder, laser cladding også benævnt ’Additive Manufacturing’ har været kendt og anvendt siden 90’erne, men fik i 00’erne et boost med udviklingen af nye og mere effektive typer af lasere og pulvertilførselssystemer. Sidste nye skud på udviklingsstammen er 3D-metalpulver-print. Denne teknik er forholdsvis ny og under kraftig udvikling. Teknikken baserer sig på ’Additive manufacturing’ med mulighed for at opbygge flader og komponenter i 3 dimensioner.

Med ovennævnte teknologier og processer har behovet for udviklingen af standarder på områderne været af vital betydning i forhold til godkendelser mm.

Mød din vært - Steen Erik Nielsen

Steen har arbejdet med laserbearbejdning i mere end 30 år, og er endvidere involveret i traditionel svejsning og termisk sprøjtning.

Lasersvejsning

Facilitet

Lasercenter

Få svejst dine emner med Skandinaviens mest moderne og præcise udstyr til lasersvejsning. Lasercenteret udvikler svejseprocedurer og udfører laser-overfladebehandling af forskellig art.
Storskala 3D-print facilitet til print af industrielle komponenter, emner og strukturer i metal

Facilitet

Storskala 3D-print facilitet

Skandinaviens største metal 3D-print facilitet til print af komponenter, emner og strukturer.