Dette webinar giver dig, der er leverandør af motorkøretøjer, indblik i de nye TCO-værktøjer for beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer.

Intelligent offentligt indkøb handler om at sikre omkostningseffektive indkøb – ikke bare i indkøbssituationen, men også i driftsfasen og afhændelsesfasen – samt at benytte den offentlige efterspørgsel strategisk til at fremme markedet for innovative, grønne og ressourcebesparende produkter. Det kan brug af TCO i offentlige indkøb være med til at bane vejen for. 

I sommer blev der lanceret nye TCO-værktøjer til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer. I den forbindelse inviterer FORCE Technology og Miljøstyrelsen til webinar om TCO-værktøjer for motorkøretøjer set fra leverandørens synspunkt. Bemærk, at webinaret er rettet mod leverandører af motorkøretøjer.

Udbytte

Webinarerne vil være en gennemgang af, hvordan værktøjerne virker og vil fokusere på de felter, som leverandører skal udfylde i forbindelse med offentlige udbud. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men det kan evt. være en fordel på forhånd at have orienteret sig kort i vejledningerne og TCO-værktøjerne, som vil blive tilsendt forud for webinaret. 

Efter webinaret får deltagerne, som noget særskilt, mulighed for at afprøve værktøjerne derhjemme og efterfølgende stille spørgsmål til oplægsholderne i en periode på 14 dage.

  • Indsigt i totalomkostninger på området for motorkøretøjer (benzin, diesel, el og hybrid)
  • Forståelse for de bagvedliggende beregninger i værktøjerne
  • Mulighed for at stille spørgsmål til værktøjerne i en periode på 14 dage efter afholdelse af webinaret.

Programmet indeholder følgende delelementer

  • Introduktion til TCO-værktøjer
  • Hvordan bruger offentlige indkøbere TCO i udbud og hvad betyder det for leverandører?
  • Gennemgang af TCO-værktøjer og vejledninger for motorkøretøjer - specielt med fokus på de felter, som leverandører skal udfylde i værktøjerne
  • Bagvedliggende beregninger og usikkerheder
  • Opsamling af inputs fra deltagerne og afslutning.

Tilmeldingsfrist

Sidste frist for tilmelding er tirsdag 1. december. Arrangementet er gratis, men bemærk, at der er begrænset med pladser og at leverandører af motorkøretøjer til det offentlige har forrang ved tilmeldingen. Dernæst tildeles pladserne efter først-til-mølle princippet.  

Skype for Business

Webinarerne afholdes begge via Skype for Business og kræver installation af dette program, da vi gør brug af nogle af de indbyggede værktøjer i programmet undervejs i webinaret. Efter tilmelding, vil I få tilsendt et link til webinaret samt et link til værktøjer og vejledninger.