Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer inviterer til online klubmøde.

Tid og sted

Dato: Torsdag den 17. juni 2021
Tid: Kl.9.00 - 15.15
Sted: Online via Microsoft Teams

Tilmelding senest den 15. juni kl. 12.00.
Link til Microsoft Teams fremsendes lige efter tilmeldingsfrist.

Tema

Vi har i de seneste år set en række eksempler på, at nyerkendelser vedr. særligt problematiske stoffer i REACH direkte påvirker fødevarekontaktmaterialeområdet, fx Plastforordningen, dog ofte med nogen forsinkelse.

Eksempelvis arbejdes der pt. på et EU-forbud mod anvendelsen af fluorerede forbindelser, der kan få vidtrækkende konsekvenser for anvendelsen af PTFE og andre fluoropolymerer og ikke kun de kortkædede PFAS, der fx har været anvendt til imprægnering af emballager, regntøj, møbler osv.

Der kigges også indgående på Bisphenol-gruppen og andre EDC, og revurdering af visse AZO-farvestoffer har ført til ændringer vedr. PAA i Plastforordningen.

På dagens ERFA-klubmøde vil vi gå nærmere ind i koblingen mellem REACH/SVHC og FKM og kigge nærmere på en række af de områder, der kan påvirke FKM-lovgivningen.

Mineralske olier (MOSH/MOAH) i FKM

Tyskland har i længere tid arbejdet med en lovgivning vedr. afsmitning af rester af mineralske olier (MOSH/MOAH) fra emballager til fødevarer. Problemstillingen er, at MOSH kan ophobes i fx leveren og medføre forandringer i vævet, mens MOAH derudover kan være kræftfremkaldende.

Denne lovgivning er nu vedtaget og vil påvirke hele det europæiske marked for emballager. Lovgivningen specificerer grænserne for afsmitning af MOSH/MOAH i forhold til overholdelse af 1935/2004/EF, Artikel 3, og kan betragtes som repræsentativ for den bedste tilgængelige viden på området. Det kan derfor være vanskeligt at argumentere for, at emballager, der ikke overholder kravene, også lever op til 1935/2004/EF, og den tyske lovgivning kan derfor nemt blive en de facto standard for området, ligsom den schweiziske trykfarvelovgivning er blevet på det område.

Vi vil i dagens program gennemgå problemstillingen vedr. MOSH/MOAH og derefter tage et nærmere kig på lovgivningen og diskutere dens mulige virkning på emballageområdet, specielt anvendelsen af genanvendt papir/pap.

Pris

Gratis for medlemmer af erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 1.000 kr. ex. moms pr. ekstra deltager).

Program

09.00-09.05 Særligt problematiske stoffer i FKM: Velkomst og præsentation af program og foredragsholderne, v. Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

09.05-09.35 REACH og særligt problematiske stofgrupper, v. Specialist Pia Bruun Poulsen, FORCE Technology

 • Særligt problematiske stoffer, der også er relevante for FKM
 • Andre tiltag, der kan få indflydelse på FKM

09.35-09.45 Spørgsmål og diskussion via chat

09.45-10.15 Kobling mellem REACH og FKM-lovgivning, v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

 • Vil PTFE blive forbudt til anvendelse i FKM?
 • Baggrunden for de nye ”ikke Påvist” grænser for visse PAA
 • EDC-stoffer i FKM

10.15-10.25 Spørgsmål og diskussion via chat

10.25-10.35 Pause

10.35-11.15 I hvilke FKM-typer anvendes eller forekommer SVHC stoffer? v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology 

 • Eksempel: Fluorerede forbindelser
 • Eksempel: Phthalater

11.15-11.25 Spørgsmål og diskussion via chat

11.25-11.55 PCP og andre bekæmpelsesmidler i FKM, v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology 

 • Hvor forekommer de træ/bambus/bivoks/ andre naturmaterialer?
 • Hvordan håndteres problemstillingen?

11.55-12.00 Spørgsmål og diskussion og afrunding på Særligt problematiske stoffer i FKM

12.00-13.00 Pause

13.00-13.05 Mineralske olier (MOSH/MOAH) i FKM: Velkomst og præsentation af program, v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

13.05-13.50 Problemstillingen ved mineralske olier, v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

 • Hvor kommer de fra?
 • Hvordan kommer de i fødevaren?
 • Hvilken effekt har de på menneskers sundhed?

13.50-14.10 Spørgsmål og diskussion via chat samt tid til at hente en kop kaffe

14.10-14.55 Den nye tyske lovgivning om mineralske olier, v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology

 • Hvornår træder den i kraft?
 • Hvad er kravene?
 • Hvordan skal der testes?
 • Hvilken betydning får den tyske lovgivning i Danmark?
 • Hvilke produkter er særligt relevante?

14.55-15.15 Spørgsmål og diskussion via chat samt afrunding.

Yderligere information

Har du spørgsmål, specifikke problemstillinger, du ønsker behandlet på mødet, eller har du gode eksempler på cases, hører vi meget gerne fra dig – kontakt venligst Chefkonsulent Jens Sinding.