Så er det atter tid til den årlige opdatering på udviklingen indenfor lovgivningen på fødevarekontaktmaterialeområdet.

Da sidste års ERFA-dag var ret så vellykket, gentager vi stort set programmet.

EU udvikler løbende fødevarekontaktmateriale-lovgivningen og der er flere tiltag på vej, som kan få stor effekt på kravene til sammensætning og dokumentation af fødevarekontaktmaterialer, specielt service og køkkenartikler.

Samtidigt påvirker andre lovgivninger, fx REACH, også fødevarekontaktmaterialeområdet.

For virksomheder, som eksporterer fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, fx emballerede fødevarer, produktionsudstyr og køkkengrej, er det af stor vigtighed at kende lovgivningen på eksportmarkederne, så de ikke risikerer at få afvist produkter grundet manglende overholdelse af nationale krav. På samme måde er det relevant for importvirksomheder at kende status for lovgivningen i fx Kina, så der er et bedre udgangspunkt for at diskutere dokumentation af de importerede varer.

På vores ERFA-dag vil vi gennemgå status og udvikling i den globale FKM-lovgivning og diskutere jeres relevante problemstillinger i forhold til eksport og import.

En repræsentant for Fødevarestyrelsen vil gennemgå og diskutere arbejdet med lovgivningen i EU og Danmark. Dette vil bl.a. omfatte plastforordningen, revision af rammeforordningen, den kommende keramikforordning samt arbejdet med regulering af fluorerede stoffer.

Chefkonsulent Jens Sinding vil gennemgå og diskutere status og udvikling af national lovgivning i EU- og EØS-landene (+UK) samt give et overblik over status og udvikling af national lovgivning i en lang række relevante tredjelande og regioner, herunder Asien og Nordamerika.

Specielt vil vi kigge på brugen af Food Contact Notifications og ToR-exemptions i USA og på udviklingen i den kinesiske og japanske lovgivning.

Dagen vil således give et overblik over den globale fødevarekontaktmateriale-lovgivning og et indblik i kommende ændringer, som kan være af betydning for virksomheden. 

Tid og sted

Dato: Torsdag den 9. december 2021
Tid: Kl. 09:10 - 15:35
Sted: Online via Microsoft Teams

Tilmelding senest den 7. september kl. 12.00.
Link til Microsoft Teams fremsendes lige efter tilmeldingsfrist.

Se programmet nederst på siden. 

Pris

*Gratis for medlemmer af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 1.000 kr. ex. moms pr. ekstra deltager).
ERFA-dagen indgår som en aktivitet i ERFA-klubben, men det er også muligt at deltage uden at være medlem, hvilket koster 2.500 kr. pr. deltager.