Bliv en del af en ny netværksgruppe og vær med til at sætte dit præg på aktiviteterne ved at deltage i denne temadag.

Kom med til en spændende dag, hvor vi nørder i optimeret rengøring og hvor du bliver introduceret til vores spændende nye indsatsområde samt de aktiviteter vi har sat - eller sætter i gang i år. For at indsatsområdet bliver så tæt knyttet branchernes behov, er det vigtigt at have en tæt dialog med brancher, der kan anvende outputtet fra kompetencecenteret. Vær derfor med til at sætte dit præg på aktiviteterne. Temaet for denne temadag er optimeret rengøring.

Kompetencecenter med fokus på tværfaglig vidensdeling

Et nyt indsatsområde, med en vision om at etablere et ”tværfagligt kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed”, er søsat hos FORCE Technology. I kompetencecenteret kan virksomheder i hele værdikæden få hjælp til at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i forbindelse med omstilling til en mere bæredygtig produktion.

En vigtig del af kompetencecenteret er den tværfaglige vidensdeling. Derfor er der oprettet en netværksgruppe, hvor der 2 gange årligt afholdes temadag/netværksgruppemøde. Dette er det første arrangement i dette regi. Temadagen afholdes i samarbejde med IDA.

Hvis du vil deltage i netværksgruppen og temadagen, så kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed

Program

08:45-09:00 Mødet er åbent - mulighed for at netværke
09:00-09:10 Velkomst
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
09:10-09:55  Case: Optimeret produktion ved anvendelse af Hydract vandhydraulisk procesventil
v/ Peter Espersen, Hydract
09:55-10:00 Pause
10:00-10:45 Optimeret CIP og fremtidens CIP
v/ Glenn Madsen, EcoLab
10:45-10:50  Pause
10:50-11:35  Muligheder og praktisk anvendelse af IoT
v/ Mikkel Leth Olsen, FORCE Technology
11:35-11:40 Pause 
11:40-12:00  Intro til Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
12:00-12:30 Frokost
12:30-12:40  Videnspredning og inddragelse af branchen
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
12:40-13:25 Bæredygtighed i produktionen
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology
13:25-13:30 Pause
13:30-14:15 Intelligent overvågning
v/ Julia Skov, FORCE Technology
14:15-14:20 Pause
14:20-15:05  Nye materialer
v/ Alan Friis, FORCE Technology
15:05-15:15 Afrunding og afslutning - tak for i dag
v/ Annette Baltzer Larsen, FORCE Technology