Hvilke brændstoffer satser transportsektorerne på og hvad betyder det for emissioner til luften?

Fossile brændsler som kul, olie og naturgas skal udfases, hvis Danmark skal nå målsætningerne for reduktion i klimabelastningen i 2030 og 2050. Udviklingen af bæredygtige brændstoffer og teknologier er en forudsætning for den grønne omstilling og indgår som centrale elementer i den nyligt vedtagne klimaaftale.

Biobaserede brændsler udgør kun en mindre del af det danske energimix i transportsektoren, men nye e-fuels som fx metanol og ammoniak er under udvikling. Fælles for de nye grønne brændsler er, at de kan defineres som CO2-neutrale, men de er ikke emissionsfrie. Dette temamøde sætter fokus på de problemstillinger, der knytter sig til emissioner fra fremtidens grønne brændsler i transportsektoren.

Program

13:00 Velkomst og introduktion
v/ Karsten Fuglsang, FORCE Technology
13:10 Title: To be confirmed
v/ Palle Kristensen, Søfartsstyrelsen
13:30 Fremtidens nye brændsler til køretøjer: Hvilken vej går det?
v/ Anne Krog Jensen, COWI
13:50 Emissioner i den grønne omstilling
v/ Frantz Bræstrup og Emil Zacho Rath, FORCE Technology
14:20 Metanol som brændstof til køretøjer
v/ Kim Winther, Teknologisk Institut
14:40 Emissionsreducerende systemer til fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet
v/ Hanne Hostrup Nielsen, Dinex
15:00 Pause og netværk
15:30 Test af nye grønne brændstoffer til forbrændingsmotorer
v/ Jesper Schramm, DTU Mekanik
15:50 MAN-ES’ forventninger til grønne maritime brændstoffer
v/ Michael Finch Petersen, MAN Energy Solutions
16:10 Are large hydrogen powered ships out of reach?
v/ Jakob Steffensen, DFDS
16:30 Diskussion
v/ Karsten Fuglsang, FORCE Technology
16:45 Afslutning

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og CLEAN Miljøteknologi og er støttet af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Luftvisionen
CLEAN logo
ufm logo