Har I besluttet jer for at implementere IoT, eller vil I udvikle IoT-understøttede løsninger/produkter? 

På dette webinar, vil vi gennem casestudier vise, hvordan vi kan understøtte jeres digitale forretningsmuligheder.

Et IoT-produkt indeholder en række komponenter, lige fra mekaniske dele, elektroniske komponenter, netværk, software mv. For at kunne udvikle IoT-understøttede produkter succesfuldt, er en forståelse af det samlede IoT-økosystem en nødvendighed, så det færdige produkt er stabilt, skalerbart og profitalt.

Webinaret er opbygget om DIPS-metoden (Demands, Ideas, Prototype, Specification), som er vores unikke og velaf­prøvede tilgang til at skabe innovation i IoT-produkter. Vi vil gennemgå metodens individuelle byggeblokke og fokusere på at udvikle din forståelse af IoT-økosystemet.

Årsagen til udfordringerne skyldes sjældent teknologien

Erfaringerne viser desværre at mange IoT-tiltag ikke indfrier forventningerne når de implementeres. Pga. forkerte teknologivalg, ender produkterne med at blive ustabile, ligesom de kan være vanskelige at skalere til masseproduktion eller til faktisk brug hos kunderne. En anden udfordring er ofte, at produkterne ender med at være for dyre eller ikke kunne løse de problemer der oprindeligt var hensigten.

Årsagen til disse problemer skyldes sjældent teknologien, men derimod den store udfordring det kan være at balancere og integrere teknologi-, forretnings- og brugerperspektiver i udviklingsfasen. Andre udfordringer er relateret til virksomhedens teknologiske færdigheder, kendskab til markedet og indsigt i den enkelte kunde.

På webinaret vil vi komme ind på, hvordan DIPS-metoden bruges til at adressere udfordringerne og hjælper til at gøre din produkter intelligente.

Hvem er webinaret relevant for?

Webinaret henvender sig bredt til beslutningstagere inden for topledelse, digital strategi, innovation, forretningsudvikling, service management, product management, R&D, og produktion/logistik. CTO’s, CDO’s og CIO’s kan også med fordele deltage i webinaret.