På dette webinar kan du få et godt indblik i muligheder, udfordringer og ikke mindst faldgruber, du bør kende, når I skal i gang med IoT. 

Alt du skal vide for at komme i gang med IoT

Vil I gerne forbedre jeres produkter med IoT? Lave nye serviceydelser baseret på IoT? Eller skal I i gang med en digital optimering af jeres produktion og logistik?

Mange virksomheder står over for at anvende IoT for første gang. Andre har prøvet at komme i gang, men uden held. Fælles for begge er – ikke mindst i de mellemstore og store virksomheder – at der kan være en vis tvivl og tøven med at gå i gang eller gå videre, fordi IoT er anderledes end andre teknologier.

For at overkomme både tvivl og tøven, vil vi præsentere dig for en velafprøvet og erfaringsbaseret tilgang til at komme i gang med IoT. En metode, som især mellemstore og store virksomheder kan have stor glæde af at anvende.

Metoden tager dels udgangspunkt i de forretningsidéer, I har i virksomheden - dels i jeres IoT-modenhed/evner og de ressourcer, som I kan bringe til processen. Dette udgangspunkt kan omsættes til en individuel plan, der både definerer de udviklingstrin, I skal igennem, og hvordan I kan gøre brug af det danske IoT-økosystem.

I webinaret præsenterer vi metoden inkl. real-life eksempler, der illustrerer de muligheder og faldgruber, I som virksomhed står overfor. I kan bl.a. lære mere om: 

  • Hvad er IoT for en teknologi – og hvordan bruges den i forretningsudviklingsprocessen? 
  • Hvor er faldgruberne i arbejdet med IoT?
  • Hvordan bruges IoT i produktudvikling, til servitization og til optimering af supply chain?
  • Hvordan skaber du dit optimale udgangspunkt for at arbejde med IoT?
  • Hvilke roller – interne som eksterne – er der i et IoT-udviklingsprojekt?
  • Hvordan kommer din plan for komme i gang med IoT til at se ud?
  • Hvordan bruger du bedst markedet og det danske IoT-økosystem?

Mød Søren - en af Danmarks førende eksperter inden for IoT

Webinaret holdes af Søren B. Sørensen, der er leder af IoT-enheden i FORCE Technology. Denne enhed bruger IoT til innovation af virksomheder og offentlige organisationer. Søren har 30 års erfaring med digitalisering – og er én af Danmarks førende eksperter indenfor digital innovation med speciel fokus på IoT til forretningsudvikling. Søren er også forfatter til guiden: ”Kom godt i gang med IoT”, som du får tilsendt automatisk, når du deltager i et af webinarene.

Relevant for dig, der skal implementere IoT i virksomheden

Webinaret henvender sig bredt, men især til beslutningstagere i mellemstore og store virksomheder. Du er f.eks. beslutningstager inden for topledelse, digital strategi, innovation, forretningsudvikling, service management, product management, R&D, eller produktion/logistik. CTO’s, CDO’s og CIO’s kan også med fordel deltage i webinaret.

Om os 

FORCE Technology er den førende danske rådgiver og designer af IoT-løsninger. FORCE har arbejdet med IoT-området i næsten 10 år – fra teknologien var i sin spæde vorden og til i dag, hvor teknologien er moden og klar til brug. FORCE Technology har gennemført mere end 70 IoT-projekter inden for produktudvikling, servitization og supply chain optimering. På IoT-området beskæftiger vi danske og internationale eksperter inden for IoT-elektronik, IoT-design, netværksteknologi, produktsikkerhed, digitale supply chains og servitization.

Vi er ét af de 7 danske GTS-institutter, der har som opgave af fremme den teknologiske innovation i danske virksomheder. Vi er medstiftere af Nordic IoT Centre, der skal sikre, at Danmark er det land i verden, der bedst understøtter udvikling og anvendelsen af IoT i virksomheder og samfund. Vi driver også Servitize.DK, der har til formål at hjælpe danske virksomheder med at udarbejde en strategi for servitization.