Få mere viden om korrosion af materialer i offshore miljø og hvilke muligheder, der er for at teste konstruktionerne i designfasen.

Deltag i vores webinar og lær om de basale mekanismer ved korrosion i offshore miljø, og hør hvordan nye designs af offshore konstruktioner kan testes, så du sikrer at de kan modstå de hårde betingelser.

Korrosion af stål i offshore konstruktioner er en velkendt problemstilling. Der har løbende været fokus på at tilpasse skibe, olieproducerende platforme og vindmøller til det barske miljø, men nye designs i forbindelse med grøn energiproduktion giver nye udfordringer. 

Webinaret er målrettet entreprenører og rådgivere, der arbejder med design, konstruktion og vedligehold af offshore konstruktioner. 

Webinaret præsenteres af Troels Mathiesen og Mikkel Østergaard Hansen, som begge er specialister i korrosion.

Dato
20. januar 2021

Tid
Kl. 13-14

Sprog
Webinaret afholdes på dansk.