Hvornår er en laser farlig? Hvornår skal laser-beskyttelsesbriller benyttes og hvad siger loven om krav til lasersikkerhed?

På dette webinar vil du få svarene på de to og mange andre spørgsmål, man bør stille sig selv, når lasere bliver en del af arbejdspladsen. 

Antallet af laser-relaterede ulykker med personskade er stigende, og følgerne oftest permanente og alvorlige. Vi gennemgår myndighedskravene til sikker omgang med lasere, og du får et indblik i, hvornår overvejelser om lasersikkerhed er relevante for din virksomhed.

Det får du ud af det

 • Overblik over myndighedskrav for lasersikkerhed
 • Indblik i optiske skadesmekanismer på øjne og hus
 • Introduktion til gældende standarder for kunstig optisk stråling
 • Konkrete eksempler på evaluering og beregning af lasersikkerhed
 • Konkrete eksempler på beregning af krav til personlige værnemidler, f.eks. lasersikkerhedsbriller

Målgruppe

Webinaret henvender sig til personer, som arbejder med lasere i klasse 2, 3R, 3B og 4 til produktion, måling, svejsning og andet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte specialist Michel Honoré. Du finder Michels kontaktinformation ude til højre på siden her.

Program:

 • Velkommen og introduktion
 • Hvornår er lasere farlige?
 • Hvad siger loven om lasersikkerhed?
 • Lasere i forhold til andre lyskilder
 • Fotobiologiske effekter – Skader på øjne og hud
 • Beregning af lasersikkerhed
 • Den typiske tilskadekomne i en laserulykke
 • Spørgsmål og afrunding - tak for i dag