Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer for fødevarekontaktmaterialer.

ERFA-dagen vil omhandle:

 • Det danske krav til OE
 • Krav til OE i andre lande
 • OE-krav i Plastforordningen 10/2011/EU
 • Anvendelse af leverandørens OE i egen dokumentation
 • Udformning og brug af leverandørerklæringer: Fordele og risici
 • Kommende OE-krav i ny rammeforordning
 • OE-tjeklister: Need to have, Nice to have, Not to have

Vi vil bruge dagen til at diskutere og skabe overblik over krav til, og faldgruber i forbindelse med, udarbejdelse og vurdering af overensstemmelseserklæringer.  Vi vil diskutere hvilke oplysninger, der skal være tilgængelige for at opfylde lovkrav, hvilke der bør være tilgængelige, og hvilke der derudover kan være relevante.

Målgruppen er alle, der skal udarbejde eller vurdere overensstemmelsesdokumentation for FKM, herunder køkkenartikler, produktionsudstyr og emballager. Vi vil diskutere ud fra de forskellige behov hos næste led i kæden, og ud fra kvaliteten af de informationer, vi kan forvente fra foregående led.

Formålet med dagen er at skabe en fælles forståelse omkring udformning af overensstemmelseserklæringer samt at give deltagerne bedre værktøjer til at udforme og vurdere disse.

Deltagere opfordres til at fremsende egne eksempler til diskussion på dagen.

Et basalt kendskab til kravene i BEK 681 af 25.05.2020, Bilag 5, samt 10/2011/EU, Bilag IV, vil være en fordel.

Pris

Gratis for medlemmer af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer (op til 2 personer pr. virksomhed, derefter 1.000 kr. ex. moms pr. ekstra deltager)

ERFA-dagen indgår som en aktivitet i ERFA-klubben, men det er også muligt at deltage uden at være medlem, hvilket koster 2.500 kr. pr. deltager.

Program

09:50 - 10:00: Velkomst og præsentation af dagens program, Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology


10:00 - 11:00: De danske krav til OE i BEK 681, bilag 5 (eller hvad den nu hedder på det tidspunkt) Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Specielle krav til specifikke materialer pkt. 1-4
 • Specielt vedr. keramiske materialer
 • Andre materialer: pkt. 5
   
11:00 - 11:15:
Pause
 
11:15 - 11:45:  Krav til OE i andre EU-lande, Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Andre EU-lande med generelle OE-krav
 • Krav til indhold i OE
  • Frankrig

11:45 - 12:30: Frokost
 
12:30 - 13:30: OE-krav i Plastforordningen 10/2011/EU, Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Fortolkning af krav: Vejledning om informationer i forsyningskæden
  • Hvad der skal være indeholdt
  • Hvad der derudover bør være indeholdt (afhængig af modtager)
  • Hvad der kan være relevant (f.eks. REACH)
  • Hvad der roligt kan undværes (f.eks. RoHS)
 • Eksempler til diskussion
   
13:30 - 13:50:
Pause
 
 13:50 - 14:20: Hvornår kan vi benytte vores leverandørs OE som direkte dokumentation? Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Vi skal tage ansvar for produktet
 • Dokumentation af halvfabrikata
 • Deling af producentansvar: Hvad hvis vi selv står for materialevalg og test?
 
 14:20 - 14:50: Leverandørerklæringer, v/virksomhed eller Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Udforming og brug
 • Fordele
 • Risici
 
 14:50 - 15:00: Pause
 
 15:00 - 15:15: Forventninger til OE-krav i ny Rammeforordningen for FKM, Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
 • Hvad ved vi på nuværende tidspunkt?
 
 15:15 - 15:30: Generel diskussion/uafklarede spørgsmål/opsamling på dagens emner.