Kom til en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi, skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:
 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak 
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • System-integratorer og operatører
 • Aftagere af brændsler, ex, landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner.

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder inden for PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden.

Tid og sted

26. januar 2022, kl. 9.30 - 16.30.

AI Innovation House
Innovations Allé 3
7100 Vejle

Program

09.30 - 09.40 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jesper Ditlev, Adm. direktør, DBI
09.40 - 10.00 Innovationsbehov og det erhvervsøkonomiske potentiale i Power-to-X v/ Henrik Hassing, Teknisk chef, FORCE Technology
10.00 - 10.45 Hvorfor skal vi tale om sikkerhed og standarder? Erfaringer fra værdikæden:
 • Bunkering to X - udfordringer på tværs af værdikæden v/ Sif Lundsvig, Project Manager – Sustainable Fleet Projects, DFDS
 • En rapport fra godkendelsesjunglen v/ TBA
 • Oplæg fra udstyrsproducent - manglen på standarder er en barriere for udvikling v/ TBA
10.45 - 11.10 Kaffe og netværk
11.10 - 11.30 Internationale standarders rolle for PtX v/ Per Velk, Seniorkonsulent, Dansk Standard
11.30 - 11.50 En holistisk sikkerhedsstrategi i den danske PtX-strategi? v/ TBA
11.50 - 12.00 Introduktion til eftermiddagens spor
12.00 - 13.00

Frokost og netværk

13.00 - 14.30 Tre perspektiver på sikkerhed i PtX-værdikæden 
Spor 1 Sikker procesteknologi til produktion af grønne brændsler. Procesteknologisession:
 • Oplæg 1 v/ TBA
 • Oplæg 2 v/ TBA
 • Oplæg 3 v/ TBA
Spor 2 Sikker brintinfrastruktur. Infrastruktursession:
 • Energinets design- og sikkerhedsvurdering v/ Lasse Due Kjeldgaard, ingeniør, Design og Sikkerhed, Energinet
 • Standardiseringsaktiviteter for brintinfrastruktur v/Martin Bjørner, Projektleder, DGC
 • Omstilling til drift i 100 % H2 v/ Simon Slumstrup, Product Manager, AVK International
Spor 3 Sikker håndtering af brint og grønne brændsler. Sikkerhedssession:
 • Er de danske havne klar til grønne brændsler? v/ TBA
 • Bynært oplag og håndtering er en kompleks størrelse v/ TBA
 • Hvordan undgår vi brand og eksplosion? v/ TBA
14.30 - 15.00 Kaffe og netværk
15.00 - 16.00 Paneldebat: Konsolidering af sikkerhedsarbejdet v/TBA
16.00 - 16.30 Drinks og netværk

 

Download det fulde program til højre på siden.

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark. 

DBI, DS, energy cluster denmark, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen