Tilmelding til konference: Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

Kom til en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber inden for grøn energi, skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed inden for sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Tid og sted

25. april 2022, kl. 9.30 - 16.30.

AI Innovation House
Innovations Allé 3
7100 Vejle

Læs mere og se hele programmet her

Tilmelding

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark. 

DBI, DS, energy cluster denmark, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen