Deltag i denne workshop, hvor det største behov i branchen for TCO-værktøjer identificeres.

Miljøstyrelsen har i de senere år offentliggjort en række TCO-værktøjer, som beregner totalomkostninger i forbindelse med indkøb af forskellige produkter og ydelser. Miljøstyrelsen har nu bedt FORCE Technology om at udføre et projekt, i perioden slut november 2021 til slut februar 2022, som handler om at kortlægge hvilke muligheder, der er for at udvikle TCO-værktøjer for forsyningsbranchen, som også medregner de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udledninger af eksempelvis CO2. 

Projektet er en foranalyse og har således udelukkende til opgave at identificere mulige produkter/udstyr, der indkøbes i forsyningssektoren, og hvor det kunne give mening at udarbejde et TCO-værktøj. TCO-værktøjet skal kunne bruges i forbindelse med udbud og dermed tage højde for de totale omkostninger i produkternes/udstyrets levetid. Selve TCO-værktøjet vil blive udviklet i et senere projekt under Miljøstyrelsen. 

I den forbindelse inviterer FORCE Technology til en indledende workshop, hvor formålet er at identificere de områder, hvor branchen ser det største behov for TCO-værktøjer. På workshoppen vil FORCE Technology kort præsentere de indledende overvejelser til projektet, hvorefter der vil være mulighed for at adressere jeres ønsker.

Områder, hvor det vil kunne give mening at udarbejde TCO-værktøjer i forsyningssektoren, er for produkter/udstyr, som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

  1. Der er tale om store udgiftsposter til indkøb
  2. Der er tale om høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, f.eks. i form af energiforbrug i drift, løbende udgifter til vedligehold/service eller andre udgifter i brugsfasen
  3. Der er andre væsentlige udgifter i brug, f.eks. udgifter til forsikring eller lignende
  4. Der er tale om produkter/udstyr med en veldefineret levetid eller en typisk forventet levetid
  5. Der er tale om udstyr med en miljøpåvirkning i form af direkte eller indirekte emissioner pga. energiforbrug, således at samfundsøkonomiske omkostninger kan inddrages
  6. Der eksisterer ikke et TCO-værktøj i forvejen

Workshoppen afholdes på følgende tidspunkt:

Onsdag 19. januar 2022 kl. 10.00-11.30

Webinaret afholdes via Teams. Efter tilmelding vil I få tilsendt en bekræftelse på tilmelding. Link til webinar sendes ud dagen før webinaret.  

Programmet indeholder følgende delelementer

  • Introduktion til TCO
  • Indledende overvejelser
  • Ordet er frit
  • Opsamling af inputs fra deltagerne og afslutning  

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 18. januar 2022. Arrangementet er gratis