Mikrosensorer til monitering og kontrol af luftkvalitet i fx udeluft, og industriprocesser bliver mere og mere udbredt. Dette stiller høje krav til sensorernes nøjagtighed og drift.

Mikrosensorer til monitering af gasser og partikler bliver mere og mere udbredt til kontrol af luftkvalitet i fx udeluft, indeklima og industriprocesser. Dette stiller høje krav til sensorernes nøjagtighed og drift, og dermed til hyppigheden af kalibrering og kontrol.

FORCE Technology byder inden for i vores sensorlaboratorie, hvor vi vil demonstrere et udvalg af målemetoder og kalibreringsaktiviteter.

Under rundvisningen vil vi bl.a. demonstrere generering og detektion af sodpartikler, dosering af gasblandinger i ønskede koncentrationer, samt kontrol og kalibrering af mikrosensorer. Deltagerne inddeles i mindre hold, så der vil være rig mulighed for at opleve de enkelte aktiviteter. Afslutningsvis vil der være en præsentation af vores modelleringsaktiviteter.

Program

14.00 - 14.15 Velkomst og præsentation
14.15 - 15.15 Rundvisning i SensorLab             
 
  1. Demonstration af doseringsudstyr og måleinstrumenter til at måle Black Carbon og af partikelantal
  2. Dosering af gasblandinger til test af sensorer
  3. Kalibrering af mikrosensorer (fx O3, N2O, CH4)
15.15 - 15.40 Præsentation af modelleringsaktiviteter: Forbrændning af NH3
15.40 - 16.00 Afsluttende bemærkninger og netværk
16.00 Open Lab slut

 

Tilmelding