Med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri sættes fokus på tidens varme emner inden for product safety og gives input til, hvad pharma- og fødevareindustrierne kan lære af hinanden.

Selvom alle producenter af produkter til humant indtag og anvendelse ifølge lovgivningen skal være i stand til at styre og minimere risici, som har en indflydelse på forbrugerens sundhed og sikkerhed, så er der flere måder at gøre dette på.

Ifølge EU-lovgivningen kræves der i Pharma produktion en ’Contamination Control Strategy’ mens fødevareproduktion skal baseres på en ’Food Safety Policy’ og egenkontrol efter principperne i HACCP. 

De to industrier har overordnet langt flere lighedspunkter end forskelle, når det handler om produktsikkerhed. 

I begge industrier er der behov for aktiviteter, som kan bindes sammen med en industrispecifik ledelsesmodel for risikostyring:

  • Forståelse af myndighedskrav og etablering af en transformation af disse, så de kan anvendes i den relevante praksis. Forståelse af de overordnede risici som myndighederne har fokus på i forhold til at beskytte forbrugerne.
  • Værktøjer til design af produktionsfaciliteter og proceslinjer, opdeling i risikozoner, styring af færdsel, risikovurdering, rengøring og desinfektion, validering og verificering samt vedligehold og monitorering 
  • Ansvarlig og engageret ledelse, der sætter tydelig retning og selv efterlever og taler de relevante emner op på dagsordenen, samt sikrer at medarbejdere har de rette kompetencer og bemyndigelser til at indgå effektivt i opretholdelsen af en høj produktsikkerhed.

Disse er centrale elementer i sikring af hygiejnisk drift af processer og ses naturligvis integreret med fokus på optimal produktkvalitet og andre kriterier, som fx miljøhensyn.

I FORCE Technology vil vi sammen med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri sætte fokus på nogle af tidens varme emner på området og komme med input til, hvad pharma- og fødevareindustrierne kan lære af hinanden. Vi kommer også til at berøre arbejdsprocesser, og hvordan de kan skærpes og gøres mere effektive.

Tilmeld dig til arrangementet ved at udfylde formularen nederst på siden.

Detaljer om arrangementet

Dato: 28. september 2022
Tid: 08:45 - 15:30
Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Tilmeldingsfrist d. 21. september 2022

Overordnet program

08:45 - Intro, oplæg, debatter og netværk, herunder:

  • Ansvarlig ledelse og forandringer i fødevarekontrollen som følge af indførsel af kravet om Food Safety Culture
  • Fokus på revision af GMP Annex 2 samt hvordan Contamination Control Strategy beskyttes fra myndighedernes side til at skabe produktsikkerhed
  • Udfordringer med valg af rette niveau for risikovurdering og Contamination Control Strategy
  • Produktion i pharma og fødevareindustrien
  • Risikostyring som koncernledelsesmodel
  • Optimering af produktionsprocesser ved hjælp af nye teknologier, såsom digitale tvillinger, IoT, materialeteknologi, mfl.

12:00 - Frokost

12:45 - Workshops, rundvisning og hands-on

15:00-15:30 - Afrunding

 

Tilmeld dig arrangementet nedenfor

Tilmeld arrangementet ved at udfylde formularen. Du modtager en bekræftelse på mail.