Vi dykker ned i nye og kendte teknologier for Carbon Capture processer og hører cases fra virksomheder, som har gjort sig erfaringer med design, optimering og installation af Carbon Capture.

Tilmelding til venteliste

Vi har nået vores maksimale deltagerantal, men nedenfor kan du tilmelde dig vores venteliste. Hvis der kommer afbud, vil vi kontakte dig.

FNs klimapanel IPCC udpegede for snart 20 år siden fangst og lagring af CO2 som en af metoderne til at imødegå klimaforandringerne. I dag har regeringen udpeget CO2 fangst som et væsentligt redskab til at nå de 70 % reduktionsmål, som vi fra dansk side skal nå i 2030.

Der findes velkendte og afprøvede teknologier til Carbon Capture, og der er nye teknologier på vej. Hvad er status på de kendte og nye teknologier, og hvad skal der til, for at CO2 fangst kan implementeres i fuld skala? Mange danske anlæg til forbrænding af affald og biogas planlægger i øjeblikket at implementere teknologier til CO2 fangst. Teknologierne er tilgængelige, men er de også økonomisk og miljømæssigt bæredygtige? Hvilke erfaringer har producenterne med den kendte teknologi til CO2 fangst, og hvad er anbefalingerne i forhold til design, optimering og installation af Carbon Capture?

På temadagen vil vi søge svar på alle disse spørgsmål. Temadagen arrangeres i samarbejde med miljønetværket CLEAN. Vel mødt til et spændende møde!

Temadagen er støttet af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsminiseriet

Praktisk information

Dato: 15. juni 2022
Tid: 13:00 - 17:00
Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby
Pris: Gratis

Tilmeldingsfrist

10. juni 2022

Program

13.00 - 13.10 Velkomst og introduktion til dagen 
v/ Karsten Fuglsang, FORCE Technology
13.10 - 13.30 Regulering med indflydelse på CO2 fangst og lagring – hvad er status? 
v/ Henrik Sulsbrück, Energistyrelsen
13.30 - 13.50 Carbon Capture teknologier i fremtiden: Forventninger og muligheder? 
v/ Philip Fosbøl, DTU
13.50 - 14.10 CO2 fangst på affaldsforbrændingsanlæg
v/ Peter Blinksbjerg, ARC
14.10 - 14.30 Planer for CO2 fangst på Energnist Esbjerg
v/ Jan Fletscher Hansen, Energnist I/S
14.30 - 15.00 Kaffepause og netværk
15.00 - 15.20 Ammongas’ erfaringer med aminbaseret CC teknologi
v/ Jonas Samuelsen, Ammongas AS
15.20 - 15.40 Pentair’s erfaringer med aminbaseret CC teknologi
v/ Henrik Lyhne, Pentair AS
15.40 - 15.55 Aker Carbon Capture’s CO2 capture teknologi
v/ Jacob Nygaard Knudsen, Aker Carbon Capture Denmark
15.55 - 16.10 Modelling for optimisation of Carbon Capture technologies
Steffen Jensen, FORCE Technology
16.10 - 16.30 Målinger af emissioner af nedbrydningsprodukter fra carbon capture teknologier
v/ Christina Andersen, FORCE Technology 
16.30 - 17.00 Afsluttende diskussion
v/ Karsten Fulgsang, FORCE Technology