Med temaet 'IoT, sensorer og hygiejne' sætter Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed fokus på muligheder for at opnå forbedret hygiejne via anvendelse af IoT og sensorer.

Alle taler om 'big data', men mange kan have svært ved at vurdere, hvilke muligheder der er, og hvordan det kan gøres. Formiddagens program kan være med til at hjælpe dig med at se mulighederne.

På eftermiddagens netværksgruppemøde vil der ligeledes være fokus på IoT og sensorer. For at indsatsområdet bliver så tæt knyttet til branchernes behov som muligt, er det vigtigt at have en tæt dialog med brancher, der kan anvende outputtet fra kompetencecenteret. Vær derfor med til at sætte dit præg på aktiviteterne gennem faglige diskussioner og sparring.

Kompetencecentret har et overordnet mål om opnåelse af en mere bæredygtig produktion - på den kloge måde:

  • Optimeret rengøring, bedre hygiejne, længere produktionstid, mindre forbrug af ressourcer
  • Bedre målemetoder, så en forbedret hygiejne kan detekteres, men også ny metode til human diagnostik
  • Nye materialer, der giver mulighed for bedre hygiejnisk produktion.

Gennem kompetenceopbygning, casestudier og vidensdeling bliver målgruppens virksomheder klædt på, til at lykkes med opnåelse af en mere bæredygtig produktion.

Den tværfaglige vidensdeling, hvor faglige diskussioner på tværs af brancher opstår, er et vigtigt element. I dialogen opnår vi læring og sparring på tværs af brancher. Derfor er dagens program arrangeret, så vi sigter på tværfaglighed og deltagelse fra forskellige brancher. 

Praktiske informationer

Arrangementet er et hybrid møde, hvor man kan deltage både online på MS Teams og fysisk i FORCE Technologys lokaler på

Navervej 1
6600 Vejen

Seneste tilmelding til fysisk deltagelse: Onsdag den 25. maj 2022
Seneste tilmelding til online møde: Mandag den 30. maj 2022 

Program

09.00 - 09.15  Velkomst og introduktion til dagen
v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
09.15 - 10.00 Introduktion til IoT, herunder Nordic IoT Centre
v/ Anders Struwe Mynster, FORCE Technology
10.05 - 10.50 Nordic Harvest - vertical farming
v/ Anders Riemann, Nordic Harvest
10.50 - 11.00 Pause
11.00 - 11.35 Den digitale fabrik
v/ Jens Ulrich Nielsen, FORCE Technology
11.40 - 12.15 Sensorer til hygiejnisk anvendelse
v/ Thomas Hedemark, Baumer
12.15 - 13.00 Frokost
13.00 - 13.15 Kort om Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed
v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
13.20 - 13.50 Augmented reality - case: Pladevarmeveksler og dannelse af biofilm
v/ Kaspar Rosengreen Nielsen, Alexandra Instituttet og Anders Brix Skovgaard Madsen, FORCE Technology
13.55 - 14.10 Diagnostik og screening for patogene mikroorganismer med AeroCollect
v/ Kathrine Uhrbrand, FORCE Technology
14.10 - 14.25 Pause
14.25 - 15.00 Nye materialer - præsentation af nye resultater
v/ Alan Friis, FORCE Technology
15.00 - 15.05 Bæredygtig produktion; kort intro
15.05 - 15.25 Drænbarhed - hvor er vi henne?
v/ Kim Albert Schmidt, FORCE Technology
15.25 - 15.45 Case: Måling af total organisk carbon (TOC) i skyllevand
v/ Annette Baltzer, FORCE Technology
15.45 - 16.00 Afslutning

FBCD Food & Bio Cluster Denmark
Temadagen afholdes i samarbejde med FBCD og er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gennem projektet Innovationskraft.
IDA LifeScience
FORCE Technology samarbejder med IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) om markedsføring af temadagen. Efter afholdelse får IDA adgang til deltager-listen (navn og e-mail) og registrerer antal tilmeldte IDA-medlemmer. Her-efter slettes listen. Hvis du ikke er medlem af IDA, bliver dine oplysninger ikke registreret.