Få indsigt i hvad der skal til for at lave sikker fjernopdatering af firmware med fokus på levetidsforlængelse, og hvordan det praktisk gøres.

Den stigende risiko for cyberangreb og krav om produkters længere levetid gør det i højere grad nødvendigt at kunne foretage fjernopdatering af deres firmware for at holde dem sikre og relevante. Men hvad skal der til- og hvordan kan det praktisk gøres?

Dette webinar besvarer disse og andre spørgsmål med eksempler. Derudover gives en række tommelfingerregler, som inspiration, til design- eller evaluering af en løsning. Følgende emner introduceres:

  • Cybersikkerhed
  • Sikre kommunikationskanaler
  • Produktplanlægning
  • Advisering- og udrulningsstrategi
  • Distributionskanaler
  • Firmware migrering
  • Cloud-services

Webinaret er en del af FORCE Technology’s resultatkontrakt ”Længe leve produkter og materialer”, som har fokus på at udvikle services, der understøtter maskin- og elektronikindustrien i at udvikle produkter med lang levetid inkl. mulighed for levetidsforlængelse samt mulighed for up- og recycling og dermed understøtte CO2-reduktion og reduceret ressourceforbrug.

Webinaret finder sted 9. juni 2022 kl. 10. Du kan tilmelde dig længere nede på siden.

Mød opløgsholderen

Joachim Fisker, Specialist, Product Compliance Engineering. Joachim ker har gennem mange år udviklet produkter med indlejret systemer og effektelektronik heriblandt lavenergi IoT-løsninger til styring og overvågning. En væsentlig del af arbejdet bestod af systemdesign (software / hardware) og firmwareudvikling med digital signal processering og cybersikkerhedsarkitektur. 

Tilmelding