Få indsigt i hvilket potentiale IoT har for bæredygtighed, særligt med fokus på levetidsforlængelse og tilstand.

Der er stort bæredygtighedspotentiale i IoT og digitalisering, men hvordan skaber man i praksis nye bæredygtige forretningsmodeller med fokus på levetidsforlængelse og predictive maintenance? Med afsæt i konkrete cases fra virkeligheden, gennemgår vi de væsentligste faktorer, der spiller ind i vejen mod en mere bæredygtighed industri og produktudvikling.

Det og meget mere kan du få svar på i dette webinar, hvor en af FORCE Technologys specialister deler erfaringer fra området.

Master Class’en er en del af FORCE Technologys resultatkontrakt ”Længe leve produkter og materialer”, som har fokus på at udvikle services, der understøtter maskin- og elektronikindustrien i at udvikle produkter med lang levetid inkl. mulighed for levetidsforlængelse samt mulighed for up- og recycling og dermed understøtte CO2-reduktion og reduceret ressourceforbrug.

Mød oplægsholderen

Ida Rye Gribsvad har de seneste år beskæftiget sig med IoT og digitalisering, blandt andet indenfor Smart city og industriel IoT. Ida har en kandidatgrad som civilingeniør i bæredygtigt design fra Aalborg Universitet i København.

materialeprøvning

Projekt

Længe leve produkter og materialer

Via bæredygtigt design og nye materialer skal dansk industri rustes til cirkulær økonomi.