Webinaret fokuserer på værdien af IoT for samfund og industri, samt lanceringen af Årets IoT-løsning 2022.

IoT-løsninger er én af grundstenene i den digitale transformation og grundlaget for, at vi gennem digitalisering kan øge velstand, bæredygtighed og livskvalitet til glæde for både industri og samfund.

Prisen for Årets IoT-løsning sætter fokus på et centralt område i den digitale transformation, nemlig evnen til at skabe værdi ved at udvikle eller omforme fysiske objekter til digitale enheder. Som en del af lanceringen, vil Anders Mynster beskrive konkurrencen, de gældende vurderingskriterier og hvordan man skriver den gode ansøgning. Vi vil således fokusere på værdien af IoT og det store potentiale der er i teknologien – samt hvordan den italesættes.

I 2021 var der 19 ansøgere til prisen og det var tydeligt at flere af løsningerne leverede langt større værdi end det der blev beskrevet i ansøgningen. Derfor vil Henrik Mathiassen fra Design People fokusere på hvordan vi bedst pitcher den værdi som løsningerne leverer til brugere og nyttehavere. Dette indlæg er relevant både ift. Årets IoT-løsning, men også praktisk anvendeligt ift. at møde kunderne der hvor de er. 

Program

09:00 – 09:20: Værdien af IoT - Anders Mynster, FORCE Technology og Nordic IoT Centre
09.20 – 09:30: Konkurrencen årets IoT-løsning - Anders Mynster, FORCE Technology og Nordic IoT Centre
09:30 – 10:00: Beskriv brugsværdien af IoT for dine interessenter, Henrik Mathiassen, Design People

Tilmelding