Teknologierne indenfor grønne brændsler og i særdeleshed Power-to-X (PtX) er i hastig udvikling. Med konferencen ser vi på hvilke erfaringer vi på nuværende tidspunkt har med opskalering af teknologien.

Målet om CO2 neutralitet er ambitiøst. Politisk er der fokus på den grønne omstilling og hvilke energiformer der skal fokuseres på for at opnå bæredygtig energiuafhængighed. Der investeres milliarder i forskning og udvikling til gavn for dansk erhvervsliv netop inden for området. Det er vigtigt at sætte turbo på produktionen af grønne brændsler i takt med at efterspørgslen stiger markant, hvilket nødvendiggør opskalering i et hidtil uhørt omfang.

Hvordan skaber vi de rette teknologiske løsninger til produktion og håndtering af grønne brændsler i stor skala?

Teknologierne og mulighederne er mange og de kan bidrage til den grønne omstilling. For at kunne følge med den stærkt stigende efterspørgsel kræver det at produktion, lagring og distribution af grønne brændsler opskaleres kraftigt. Her er de teknologiske løsninger og udviklingen heraf essentielle parametre for at sikre at fremtidens værdikæder grundlægges, er skalerbare og økonomisk rentable i det lange løb.

Opskalering af teknologi kommer ikke uden udfordringer

Der er en lang række tekniske barrierer og udfordringer som skal løses i forbindelse med opskaleringen. Fluktuerende grøn strømproduktion skal indtænkes i PtX anlæg. Der ligger udfordringer i bl.a. størrelsen og dynamikken af enheder og i kapaciteten på anlæg, samt udfordringer i lagring. Vigtige aspekter i opskaleringen er sikkerhed, standardisering, sporbarhed, infrastruktur, digitalisering og off-take.

Med konferencen ser vi på hvilke hvilke erfaringer vi har nu med opskalering af teknologien. Hvilke trends og teknologiske løsninger er fremtrædende i øjeblikket, for at vi kan løse udfordringerne med opskalering? Hvilke teknologiske udfordringer oplever forskellige aktører forskellige steder i værdikæden i forbindelse med opskalering?

Program

 

 

09.30 – 09.45

Velkommen og introduktion til dagen

09.45 – 10.00

Status og opsummering siden sidste GTS PtX konference

10.00 – 10.15

GTS rolle i opskaleringen

10.15 – 10.35

Crossing borders and barriers in Europe

Challenges of rolling out a hydrogen infrastructure in Europe and the challenges of starting a global trade.

v/ Harry Smit, Project Manager Hydrogen, Gasunie New Energy

10.35 – 10.55

Sikkerhed og standarder

Overblik over hvilke standarder, der findes samt særligt fokus på det internationale standardiseringsarbejde.

v/ Per Velk, Senior Consultant og Brian Brink Larsen, Senior Consultant, Dansk Standard

10.55 – 11.30

Kaffe og netværk

11.30 – 11:45

Økosystem

Nuværende status på økosystemet for grønne brændsler. Hvad skal der til for at kunne opskalere for alvor fremadrettet

v/ Jeppe Hartmann, Politisk chef, Drivkraft

11.45 – 12.15

  Storskala teknologiudvikling

12.15 – 12.25

Introduktion til eftermiddagens spor

Udfordringer ved at opskalere set gennem værdikæden, fra dem der bearbejder til dem der aftager.

12.25 – 13.20

Frokost og netværk

13.20 – 14.30

Eftermiddagens spor

 

 Spor 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital infrastruktur til det grønne energisystem

Dette spor har fokus på teknologiske løsninger, indenfor digitalisering og spor barhed, som medvirker til at mindske de  markedsmæssige barrierer for opskalering af grøn energi. Hvordan bidrager fremtidens tarifering til at fremme PtX opskalering, rentabilitet, sektorkobling og sikre velfungerende markeder i balance? Hvordan sikres tilliden til grøn oprindelse af brændsler igennem værdikæderne?

 • Reformering af Energinets tarifmodel
  v/ David Hartz, Chefkonsulent, Energinet
 • Oprindelse (GO)
 • PtX i sammenspil med el-systemet: Den digitale sektorkobling
  v/Mads Lauritsen, Renewables Project Manager, EnergiDanmark

 Spor 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed og standarder

Dette spor har fokus på sikkerhed og standarder ifm. produktion og håndtering af grønne brændsler i stor skala. Hvordan opskalerer vi sikkert og omkostningseffektivt i et hidtil uhørt omfang? Hvordan indtænkes sikkerhed i alle faser på tværs af branchen? Hvordan bidrager standarder til opskaleringen med sikkerhed, interoperabilitet, krav, tests og eksportmuligheder

 • Safety and standards scaling up
  v/Robert Malcolm McTaggart, Senior Process Safety Specialist, Ørsted

 Spor 3:

Off-take af grønne brændsler

Dette spor har fokus på kraftig opskaleret anvendelse af grønne brændsler særligt metanol. Hvilke trends er der i anvendelsen af fremtidens grønne brændsler? Hvordan bidrager aftagerne til at skabe værdikæder, der er skalerbare og økonomisk rentable i det lange løb? Hvordan klargøres og konverteres infrastrukturen og slutbrugerne til de grønne brændsler? Hvordan udvikler vi de rette teknologiske løsninger i form af forbrændingsmotorer, brændselsceller, mv.?

14.30 – 15.00

  Kaffe og netværk

15.00 – 15.30

Paneldebat:

De største barrierer fremadrettet og hvordan arbejder vi med dem?

15.30-16.30

Drinks og netværkMålgruppe

 • Leverandører af teknologi til producenterne
 • Leverandører af teknologi til anlæg i drift
 • Operatører og havne, der skal håndtere de grønne brændsler
 • Aftagere af grønne brændsler

Praktisk information

Dato: Mandag d. 30. januar 2023
Tid: 09.30 - 16.30
Sted: AI Innovation house, Innovations Allé 3, 7100 Vejle
Pris: 0,- DKK

Tilmeld dig konferencen her

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter; Alexandra Instituttet, Dansk Brandteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut. 

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af Power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den anden i en række af fire konferencer. 
logoer