Hvordan integreres cirkularitet og bæredygtighed i elektronik i alle faser af dets livscyklus fra design til brug og til re- og upcycling?

Kom og hør de nyeste resultater og få inspiration til, hvordan cirkularitet og bæredygtighed tænkes ind i elektronik i alle faser af dets livscyklus. Der vil især være fokus på lang levetid og robusthed, samt optimal materialeanvendelse.

Hovedtemaer

  • Bæredygtigt design af produkter for lang levetid
  • Tilstandsvurdering og levetidsforlængelse af produkter
  • Re- og upcycling
  • Dokumentation af bæredygtighed

Konferencen består af et indledende fælles spor med den nyeste viden og perspektiver på bæredygtighed og cirkularitet. Derefter deles konferencen op i to spor; et om design for lang levetid og levetidsforlængelse og et om materialer.

Dato: 31. oktober 2023
Tid: Kl. 09.00 – 16.00
Sted: FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2023
Pris: Deltagelse er gratis.
No show fee på kr. 500 opkræves ved udeblivelse uden afbud senest 24 timer inden konferencen.

Målgruppe

Beslutningstagere, udviklere, bæredygtigheds- og compliance specialister i elektronikindustrien.

Sprog

Konferencen afholdes på dansk. Enkelte oplæg afholdes dog på engelsk.

Program

09.00-09.15 Velkomst og introduktion til projektet "Længe leve produkter og materialer"
   
09.15-10.00 Introducing circularity and decarbonization in the new product development
Challenges and opportunities of early introduction of sustainability framework and tools in the innovation process - the case of Danfoss
Lina Psarra, Integration Manager for Group Sustainability, Danfoss
   
10.00-10.30 Strategisk arbejde med standardisering for at blive 100% cirkulær - 
WindowMaster International A/S fortæller, hvordan de bruger standardiseringsarbejde til at hente viden
Karen S. Andreassen, Standardisation and Product Regulation Manager, WindowMaster
   
10.30-10.45 Pause og networking 
   
10.45-11.15 Produktlevetid og forretningsforståelse – langtidsholdbart mindset
Peter Byriel Jensen, Senior konsulent, FORCE Technology
   
11.15-11.25
Spor 1: Produkter   Spor 2: Materialer
       
11.25-11.55
Circulær økonomi - meget mere end pålidelighed
Kim A. Schmidt, Reliability specialist, FORCE Technology
  TBA
 
   
 11.55-12.25  Lunch    Lunch
       
13.25-13.55 TBA
  TBA


 
13.55-14.25 Kvantificering af produkters levetid, og restlevetid - udnyt viden fra markedet
Lars Rimestad, Grundfos             
  Recycling af e-waste – muligheder og udfordringer”
Christian Lundgaard, PhD CSO, Trebo
       
14.25-14.40 Pause og networking   Pause og networking
       
14.40-15.10 TBA
  Oparbejdning af komplekse fraktioner
Jens Henriksen, Geolog, FORCE Technology
       
 15.10-15.40 Extending the life of batteries, 
- what to consider for reliability and safety
Michael G. Pecht, Director and Professor, Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE), University of Maryland
   TBA
   
15.40-16.00 Wrap-up og afslutning på konferencen

Programmet opdateres løbende.


Tilmeld dig konferencen her

FORCE Technology understøtter regeringens mål om reduktion af CO2 og ressourceforbrug ved at udvikle metoder, værktøjer og teknologier målrettet dansk elektronik- og maskinindustri gennem vores arbejde i Resultatkontraktaktiviteten Længe leve produkter og materialer.

SPM  og UFM logo
Konferencen er en del af FORCE Technology’s resultatkontrakt ”Længe leve produkter og materialer”. Konferencen arrangeres i samarbejde med Uddannelses- og forskningsministeriet og SPM Reliability Management