Metrologidagen 2023 sætter fokus på måling af energi og energieffektivitet.

I takt med den grønne omstilling skabes der større behov for nye måletekniske ydelser til måling af energi og energieffektivitet. 

Når klima- og miljøparametre skal sammenholdes med tærskelværdier i regulativer, og nye bæredygtige energi- og ressourcesystemer skal udvikles, spiller metrologi en central rolle.

Derfor har vi i år valgt at sætte fokus på metrologi og energi.

Vi har sammensat et bredt program, med forskellige indfaldsvinkler til emnet, som giver dig mulighed for at høre om nye metoder, praktiske erfaringer og konkrete projekter, bl.a.:

  • Metrologi og Power-to-X
  • Måleusikkerhed i helbredsmålinger på elbils batterier
  • Forbedret metrologi til måling af biobrændslers performance

Detaljer om arrangementet

Dato: Tirsdag den 31. oktober
Tid: Kl. 9.30 – 15.00
Sted: FORCE Technology, Park Alle 345, Brøndby
Deadline for tilmelding: Tirsdag den 24. oktober

Tilmeld dig Metrologidagen 2023

Program

09.30 – 10:00

Registrering, netværk og poster session

10:00 – 10:10

Velkomst og introduktion v. Allan Christensen Lind, FORCE Technology

10:10 – 10:40

Måleusikkerhed i helbredsmålinger på elbils batterier v. Anders Jacob Madsen, Christonik ApS

10.40 – 11:00

Metrologi og Power-to-X v. Brian Kirstein Ramsgaard, FORCE Technology

11:00 – 11:20

Pause, netværk og poster session

11:20 – 11:40

Forbedret metrologi til måling af biobrændslers performance v. Henrik Kjeldsen, Teknologisk Institut

11:40 – 12:00

Brug af sporbare sensornetværk til energioptimering i fjernvarmen v. Jakob Fester, Teknologisk Institut

12:00 – 12:50

Frokost, netværk og poster session

12:50 – 13:10

Next generation distributed optical fiber sensors for high-voltage power cables v. Mikael Lassen, DFM & Joachim Niemann-Larsen, Energinet

13:10 – 13:40

Indlæg TBC

13:40 – 14:00

Kaffe, netværk og poster session

14:00 – 14:20

Nanoelectrical characterization for industry and emerging green technologies v. Aslan Hüsnü, DFM

14:20 – 14:40

AI-metoder til genkendelse af strukturer og defekter i ultralydsdata v. Karen Elise Løvengreen Østergaard, FORCE Technology

14:40 – 14:50

European Metrology Network on Clean Energy v. DFM

14:50 – 15:00

Opsamling og afslutning v. Allan Christensen Lind, FORCE Technology

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet.