Få gennemgang af styringsværktøjet udviklet i samarbejde med FBCD der sikrer, at I kommer 360 grader rundt om risikovurderingen.

God hygiejne er fundamentet for sikker fødevareproduktion, hvor fagligt funderede og grundige risikovurderinger sikrer en høj grad af hygiejne. Fødevarelovgivningen er baseret på fødevarevirksomhedernes egenkontrol, hvori risikovurderinger indgår som et vigtigt element. 

Risikovurderingen består af 3 elementer:

  1. Identifikation af risikoelement
  2. Risikoanalyse
  3. Risikoevaluering.

Specielt SMV’er kan have udfordringer med at sammensætte et tværfagligt team in house, der er i stand til at afdække alle risici områder. 

I samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark er der, via interview med såvel store virksomheder som SMV’er, udviklet et værktøj, der kan anvendes i risikovurderingen. Et værktøj der sikrer, at fødevarevirksomheden kommer 360 grader rundt om risikovurderingen. 

Værktøjet vil derfor hjælpe fødevarevirksomheden i det første step i risikovurderingen – at identificere et risikoelement – så opmærksomheden bliver rettet mod en risiko, som ikke nødvendigvis var blevet identificeret. 

Detaljer om eventet

Dato: 26. oktober 2023
Tidspunkt: 14:00 - 15:30
Lokation: Online via Microsoft Teams.
Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2023

Når du deltager i eventet, vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft, som er støttet af Uddannelses og Forskningsstyrelsen.

Tilmeld dig eventet