Få en bedre forståelse af teknologier til CO2-fangst, håndtering af diffuse emissioner samt overvågningsmetoder og implementering ved affalds- og biogasanlæg.

Mange danske anlæg til forbrænding af affald og biogas planlægger i øjeblikket at implementere teknologier til CO2 fangst, hvilket accelerer behovet for at kende nuværende og afdække fremtidige krav til brancherne – herunder til diffuse udslip. Ud over, at diffuse udslip kan bidrage til den globale opvarmning, medfører utilsigtede udslip af fx metan fra bl.a. biogasanlæg et tab af energi og dermed indtjening.

Status, teknologier og overvågningsbehov

En stor del af tabet af metan sker ved diffuse udslip, som er vanskelige at kortlægge og kvantificere. Lignende udfordringer med diffuse udslip forventes at opstå, når CO2 fanges, transporteres, lagres og evt. anvendes til nye PtX brændsler. 

Hvad er status på de kendte og nye teknologier til at bestemme diffuse emissioner fra fangst, transport og lagring af CO2? Hvordan implementeres teknologierne i forhold til at overvåge diffuse emissioner, og er der behov for overvågning alle steder i værdikæden?

På temadagen vil vi søge svar på disse spørgsmål. Dagen arrangeres i samarbejde med miljønetværket CLEAN og IGAS.

Vel mødt til en spændende temadag!

Detaljer om temadagen

Dato: 5. oktober 2023
Tid: 13.30 - 17.00
Sted: FORCE Technology Brøndby
Adresse: Park Allé 345, 2605 Brøndby

Program

13:30

Velkomst og introduktion

Frantz Bræstrup, FORCE Technology

13:40

Orientering om Regeringens arbejde med regulering med indflydelse på diffuse emissioner af CO2 ved fangst og lagring

Katrine Thomsen, Klima, Energi-og Forsyningsministeriet

14:10

Subsea leak detection system for CO2 monitoring

Simon Ivar Andersen, DTU Offshore

14:40

Overview of activities on diffuse emissions in the METCCUS project

Rod Robinson, National Physical Laboratory

15:10

Kaffe/tepause

 

15:30

Mobile målemetode til lokalisering og kvantificering af diffus emission af CO2

Jacob Mønster, FORCE Technology

16:00

Monitorering af emissioner fra CCUS - satelitter, droner og sensorer

Jacob Ask Hansen, Teknologisk Institut

16:30

Afprøvning af FLIR GF343 OGI kamera

Lars Jørgensen, Dansk Gasteknisk Center, DGC

17:00

Afrunding og opsummering på temadag

Frantz Bræstrup, FORCE Technology


Tilmeld dig temadagen her

CLEAN og IGAS logo
Temadagen afholdes i samarbejde med IGAS og CLEAN.