Produktionshygiejne spiller en væsentlig rolle, når vi taler om sikkerhed og kvalitet. Mange faktorer spiller ind, når produktionshygiejnen skal optimeres - bl.a. ventilation.

Bliv klogere på mulighederne for at optimere produktionen

På formiddagens temadag stilles skarpt på ventilation og hygiejne. Hvilken betydning har placeringen af ventilationen, og hvordan kan man i det hele taget holde ventilationen ren? 

Ligesom virksomheder i fødevare- og pharmaindustrien er storkøkkener nogle af de virksomheder, der anvender store mængder af vand - specielt i rengøringsproceduren, men det kan også være i selve produktionen.

Hvilken indvirkning har fugt på produktionshygiejnen og ventilationens effektivitet?

På eftermiddagens netværksgruppemøde er der fokus på den bæredygtige tilgang til hygiejne og produktionsudstyr. 

For at indsatsområdet bliver så tæt knyttet til branchernes behov som muligt, er det vigtigt at have en tæt dialog med de brancher, der kan anvende outputtet fra kompetencecenteret. Vær derfor med til at sætte dit præg på aktiviteterne gennem faglige diskussioner og sparring. 

Kompetencecentret åbner for tværfaglig vidensdeling

Kompetencecentret har et overordnet mål om opnåelse af en mere bæredygtig produktion - på den kloge måde:

  • Optimeret rengøring, bedre hygiejne, længere produktionstid, mindre forbrug af ressourcer
  • Beslutningsstøttende værktøjer, som kan være bedre målemetoder, så en forbedret hygiejne kan detekteres
  • Nye materialer, der giver mulighed for bedre hygiejnisk produktion 

Gennem kompetenceopbygning, casestudier og vidensdeling bliver målgruppens virksomheder klædt på til at lykkes med en mere bæredygtig produktion.

Den tværfaglige vidensdeling, hvor faglige diskussioner på tværs af brancher opstår, er et vigtigt element. I dialogen får vi læring og sparring på tværs af brancher. Derfor er dagens program arrangeret, så vi sigter på tværfaglighed og deltagelse fra forskellige brancher.

Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed

Praktiske informationer

Dato: Torsdag d. 11. maj 2023 
Tidspunkt: 09:00 - 16:00
Pris: Gratis

Arrangementet er et hybridmøde, hvor man kan deltage online på MS Teams eller fysisk i FORCE Technologys lokaler på:

Navervej 1
6600 Vejen

Seneste tilmelding til fysisk deltagelse: Torsdag d. 27. april 2023
Seneste tilmelding til online deltagelse: Onsdag d. 10. maj 2023

Agenda kommer snart.

Arrangementet er i regi af Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed. Temadagen afholdes i samarbejde med Food & BioCluster Denmark (FBCD).

 

Tilmeld dig temadagen her